DEBATT: Ta er i kragen och börja jobba!

- in Debatt

För de studenter som klagar på inflationen finns en enkel lösning: skaffa ett jobb! Men då måste riksdagen också ta sitt ansvar, skriver företrädare för studentföreningen Ateneum.

I riksdagen finns brett mandat för att slopa fribeloppet – den maxgräns på inkomst man som student kan ha och samtidigt ta CSN-lån – på sommaren och låta studenterna få en välbehövlig paus från att räkna kronor och ören. Ändå händer ingenting. Det är dags att rikdagen tar sig i kragen och börjar arbeta så att vi studenter kan göra detsamma.

Alla som inte levt under en sten det senaste året har utan tvekan märkt att Lundagårds sidor kantats av uppmaningar om att höja CSN. Den ena studentorganisationen efter den andra går ut och klagar på att inflationen gör det omöjligt att leva på CSN. 

Men är det? För det har inte vi märkt. 

Inflationen är högre nu än den varit sedan 90-talet, men det är inte första eller sista gången världsekonomin förändras och inflationen slagit till. Att chockhöja CSN varje gång det blir tufft ekonomiskt, för att studenter ska kunna köpa några extra shots kan inte vara en långsiktig lösning (hur trevligt det än kan vara). Att leva loppan ekonomiskt på CSN är inte tanken. Men tänk om det fanns ett annat sätt att få pengar i kassan? 

Om intjänade pengar på sommaren undantas fribeloppet skulle studenter ha större frihet att både tjäna in en buffert, kunna jobba mer på terminerna och få en välbehövlig erfarenhet till i bagaget.

Arbetsmarknaden är svår. Samtidigt som det är enorm brist inom vissa yrken kommer många inte in på arbetsmarknaden. Vi kan inte vara de enda studenterna som då och då får ångest över att inte ha en usp att ragga arbetsgivare med. Om regeringen avskaffade fribeloppet på sommaren hade vi kunnat jobba inom vår utbildningssektor utan att vara oroliga över att förlora höstterminens CSN.

I riksdagen finns ett brett blocköverskridande stöd för att avskaffa fribeloppet, helt eller delvis. Det handlar om Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet. Centerpartiet, som vill avskaffa fribeloppet helt, menar att ”Vi måste stärka studenters frihet att själva bestämma över sin egen ekonomi. Vill man kombinera studier och arbete måste det vara möjligt”. Moderaterna menar att det alltid ska löna sig med ansträngning. Både Liberalerna och Vänsterpartiet lyfter fram det viktiga perspektivet att långt ifrån alla studenter har föräldrar som kan skjuta till med pengar om det är skralt. 

CSN uppfyller sin roll, nämligen att räcka till de grundläggande behoven en student har. Att studenter har svårt att hushålla med pengar är inte ett argument för att höja studiemedlet. Vill man äta ute och bo stort är det inte orimligt att ha ett extrajobb. Många utbildningar rymmer absolut några timmar i veckan av arbete. Tyvärr har vi ett system i Sverige som motarbetar flit och engagemang. 

Vi föreslår därför, rent praktiskt så att detta kan införas så smidigt som möjligt, att regeringen börjar med att höja fribeloppet med 15 000 kronor per termin. Det skulle i skrivande stund ge studenter möjlighet att tjäna ca 118 000 kronor per halvår, därmed ca 240 000 kronor per år om man studerar de sedvanliga terminerna på helfart med fullt studiemedel. Nästa steg blir ett fullständigt avskaffande. Studenter är trots allt vuxna. 

Hur kan det vara dåligt att fler jobbar i lågkonjuktur? Det skulle vara bra för ekonomin, ge arbetsmarknaden en välbehövlig boost men framförallt ge oss studenter en större ekonomsik trygghet. Det är dags att rikdagen tar sig i kragen och börjar arbeta så att vi studenter kan göra detsamma.

Johanna Trapp

Vice ordförande, Ateneum

Carolina Wretman

 Ledamot, Ateneum

Artikeln publicerades ursprungligen i Lundagård nr 3 2023.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.