Studentlivets nya toppnamn: Lus ordförande Linnea Landegren

- in Kår, Nyheter, Studentliv

Till hösten byts flera av Studentlivets toppar ut. Ett av de nya ansiktena är ordförande för Lunds universitets studentkårer – Lus. Till hösten styr Linnea Landegren Lus-skeppet, smålänningen som drömmer om kårjobb om nätterna.

Linnea Landegren ställer fram kaffekoppen på sitt kontor. Nu är hon ordförande för Humanistiska och Teologiska Studentkåren (HTS), men till hösten tar hon över rodret på Lus-skeppet, som dess ordförande. Hon har varit aktiv i kårvärlden sedan hon kom till Lund HT19. 

– När jag flyttade hit var jag 19 och jag kände ingen här, så jag gick med i vår novischverksamhet. Då hade jag en väldigt bra fadder, som var engagerad på HTS och sa att här kan du bli engagerad. Så jag blev aktiv 2 veckor efter att jag flyttat hit. 

Lus nya ordförande

+

Namn: Linnea Landegren
Ålder: 22
Kår: HTS
Studerat: Spanska, statsvetenskap och europastudier
Hemort: Utanför Växjö

Linnea studerade själv humanistprogrammet i gymnasiet och när hon började studera europastudier i Lund kände hon att på HTS kunde hon hitta folk som hade mycket gemensamt med henne. Hon skrev upp sig på maillistor, gick med sexmästeriet och den lunära kommittén som anordnar sittningar, balen och den lunära högtiden. 

Det var den gemenskapen som höll henne kvar i kårverksamheten, speciellt under corona. 

– Vi stängde ju ner nästan all vår verksamhet och körde mycket online. Att ha etablerade kontakter här gjorde att man kände en trygghet och lite mindre ensam. 

Året innan satt hon i styrelsen för HTS och då fick hon både upp ögonen för organisatoriskt arbete och för att arbeta med ekonomi, men framför allt för utbildningspolitiken. Sedan hon blev vald till ordförande för Lus säger Linnea att hon har känt skräckblandad förtjusning. 

– Jag drömde ju om att få göra det arbetet för det såg så himla fantastiskt ut, men jag är också väldigt medveten om att det är ett väldigt stort åtagande, en väldigt stor mängd arbete och ett väldigt stort ansvar, både mot organisationen internt och mot alla studenter vi representerar. 

Den största skillnaden mellan att sitta i styrelsen för en kår och för Lus är att man går till det universitetsgemensamma, menar Linnea. Eftersom hon är van vid att framhäva HT-studenternas perspektiv är en skillnad i hennes nya uppdrag är att släppa det perspektivet och se vad som fungerar på central nivå och för alla studenter. 

– Innan har jag varit den som argumenterar för att det här behöver våra studenter, medan jag nu ska medla och få ett brett perspektiv. Det är väldigt viktigt att vara medveten om att man antagligen har en bias och att man är uppmärksam på det när man jobbar, så att alla studenter kan känna sig representerade av Lus. 

Som Lus-ordförande är hon alla kårernas röst. När hon kandiderade la hon mycket fokus på hur hon kan hjälpa kårerna att driva sina frågor bäst. Linnea berättar att skriva pedagogiska underlag till kårerna är viktigt eftersom hon är den enda som går på vissa möten. Underlagen är till för att förmedla till kårerna vad som har sagts på mötena och så att kårerna förstår att det är viktigt för deras studenter. 

– Om det inte funkar har jag misslyckats med att vara den här medlaren mellan universitetet centralt och kårerna. 

Från sin tidigare post tar hon med sig vikten av att vara kompromissvillig kårerna sinsemellan för att driva studentinflytandet starkt. 

– Det tankesättet tar jag med mig in. Kommer vi överens är vi starkare gemensamt, och det hoppas jag att jag och Anton ska kunna bidra med.

3 snabba med Linnea

Drömjobb: Jag vill gärna jobba med klimatpolitik och politisk kommunikation, för jag inriktade min kandidatuppsats på det och blev lite frälst 

Återkommande dröm: Jag drömmer ganska mycket om jobbet och det är sorgligt, men det blir lätt så när man är heltidare och jobb blir ens liv. Inte stressdrömmar, utan mer nu går jag till jobbet igen

Drömsommar: Jag ska förhoppningsvis ha lite semester och då är min drömsommar att jag gör ingenting, jag åker till stranden och badar och äter glass. Gör så lite som möjligt och bara spenderar tid med ett få utvalda personer, men mycket tid ensam. Det ser jag fram emot.