Studentlivets nya toppnamn: AF:s bostadsombudsman Alva Carmesund

- in Nyheter, Studentliv

Till hösten byts flera av Studentlivets toppar ut. Den nya bostadsombudsmannen för AF blir Alva Carmesund, alingsåsbon som inte gillar sommaren.

Alva Carmesund visar Lundagård runt i AF Bostäders (AFB:s) kontorsrum på Sparta innan vi slår oss ner i ett mötesrum med en fågellampa i taket. Här på AF Bostäders servicecenter har hon jobbat fram tills nyligen, då hon blev vald till bostadsombudsman – ”bomb” i folkmun – på Akademiska Föreningen (AF). Hon berättar att hon började plugga till ämneslärare i engelska och franska hösten 2020. 

– Sen har jag varit aktiv i projekt 6. Det är en studentorganisation på AF Borgen som jobbar med att främja studenternas sexuella hälsa. Där var jag väldigt aktiv i ungefär ett år. 

AF:s nya bostadsombudsman

+

Namn: Alva Carmesund
Ålder: 23
Nation: Blekingska nationen
Studerar: Ämneslärare i engelska och franska
Hemort: Alingsås

Det här gör bostadsombudsmannen: Tar hand om studenternas bostadsfrågor och problem som kan uppkomma inom Stiftelsen AF Bostäder. Även kallad “bomben”.

Förra året började hon även jobba på AFB:s servicecenter, vilket har gjort att hon sökte till posten som bostadsombudsman. 

– Jag har sett de delar av AFB som funkar väldigt bra, men också de delar som jag tror kan förbättras. Mycket som att bomben inte är så synlig, studenter är inte medvetna om att det finns mycket man kan påverka om. Det kan vara så enkelt som att man kan fixa nya grejer till sin egen korridor eller olika sociala problem, om man upplever diskriminering till exempel. 

Hon berättar att på utgivningskontoret, där man hämtar ut nycklarna till sin AFB:s studentbostäder, är det väldigt många som hör av sig vilket gör att man får upp ögonen för vilka typer av frågor som kommer. Även vilka som skulle kunna komma samt vilka som det finns en kompetens och en personal som kan ta emot är något hon har fått insikt i. 

– AF Bostäder får ju ofta mycket skit och det finns mycket belägg för det, sen så tror jag också att det är många som missar att man kan kommunicera och att man kan påverka. Och det hade jag önskat att det blev ännu tydligare. 

En fråga Alva vill jobba med är att skapa en rutin för hur man ska gå tillväga när man får olika signaler om sexuella ofredanden, framför allt i korridorer där man tvingas dela gemensamma ytor väldigt mycket med sin förövare. Detta har Lundagård rapporterat om tidigare

– När man väl tar kontakt med AFB och man inser att man kan det ska det bli tydligare att veta att man kan. Det ska finnas en rutin redan hos all personal, oavsett om det är bovärdar, om det är vd:n, om det är områdeschefer eller whatever, så ska man veta vad man kan säga. Oavsett om man behöver ta det vidare på något vis eller om det finns något som AFB faktiskt kan hjälpa till med. 

Hon säger att det är svårt att veta hur detta konkret ska genomföras, men att hon kommer ju hit med ett stort eget driv för att göra detta. Den största utmaningen på posten blir att lära känna AF mer.  

– Jag har inte varit så mycket på AF, men jag är övertygad om att det kommer bli väldigt roligt.

3 snabba med Alva

Drömjobb: Att få forska och jobba med språk, framför allt franska.

Vanligaste återkommande dröm: På sistone har jag drömt mycket om att jag föder barn, jag vet inte varför. I senaste drömmen på det temat tappade jag bort dem för jag vill inte ha dem. Oklart vad det säger om mig som person. I drömmen blev mamma jätteledsen. 

Drömsommar: Jag gillar inte riktigt sommaren, jag föredrar att jobba annars ska man vara ute hela tiden, man ska ligga och bränna. Jag kan inte bränna mig, jag är väldigt blek. Men i den bästa av världar – att resa väldigt mycket och få upptäcka mycket nya saker. Gärna så konst och titta på ruiner.