DEBATT: Den akademiska friheten är under attack

- in Debatt

Att korta mandatperioden för universitetsstyrelser är ett angrepp på akademins oberoende som inte får accepteras, skriver Gröna Studenter.

Regeringens utbildningsminister Mats Persson (L) har på senaste tid inlett en attack mot den akademiska friheten. De egentliga skälen är oklara, men situationen bör göra alla vänner av akademin oroliga. Att regeringspartiernas studentförbund ännu inte tagit ställning mot utbildningsministern är oroväckande.

Mandatperioden för universitets- och högskolestyrelser runt om i landet kommer på regeringens direktiv mer än halveras. Svenska universitet är eniga i sitt ifråga-
sättande av det snabba beslutet. Av oklara skäl ifrågasätter regeringen nomineringsprocessen för universitetsstyrelsers ledamöter, och universiteten skriver i ett brev till regeringen: ”Vi rektorer för landets universitet och högskolor vill med kraft framföra vår kritik och tydliggöra vår syn på konsekvenserna av regeringens beslut att korta mandatperioderna för de externa ledamöterna i de statliga lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader.”

Lärosätenas kritik är tydlig. Mats Perssons beslut tolkas som ett misstroende mot styrelsernas kompetens och nuvarande modell. Man ser risker för mer politiserade styrelser och menar att det är en farlig utveckling. Vi håller med.

Det är skrämmande hur märkbart tyst det har varit från regeringspartiernas studentförbund.

Vi i Gröna Studenter står precis som vårt moderparti upp för fria och självständiga lärosäten, och vi ser med oro på vad som kan räknas som en attack mot den akademiska friheten. Med kortare mandatperioder får styrelser sämre förutsättningar för att kontinuerligt driva och leda lärosätena, vilket professionen tydligt påpekat.

Det är skrämmande hur märkbart tyst det varit från regeringspartiernas studentförbund i frågan. Som studenter bör vi alla stå upp för akademisk frihet och vi undrar verkligen var Liberala, Moderata och Kristdemokratiska studenter håller hus.

Ett exempel vi vill lyfta är ett pressmeddelande där österrikiska universitet vädjade till sin regering att ta vetenskapens varningar om klimathotet på allvar, med citat som: ”Fakta är överväldigande. Konkreta förslag och lösningar ligger på bordet. Nu måste handling följa” uppmanade de till förståelse för oron hos dem som protesterar i fredliga klimataktioner. Det är ett bra exempel på vad som kan ske när universitet vågar använda sin akademiska frihet till att stå upp för sin forskning. Inskränkningar i den akademiska friheten riskerar att leda till självcensur och färre forskare som deltar i det demokratiska samtalet.

Miljöpartiet har varnat för att högerpartier kan komma att minska utrymmet för den akademiska friheten, såsom vi sett i andra delar av världen. Men inte kunde vi tro att det skulle gå så här fort. Att Mats Persson säger i Agenda att det här är en del av en större politisk omläggning av hela samhället gör saken värre. Uppenbarligen har vi varit naiva när det gäller regeringens respekt för den akademiska friheten.

Mats Persson lyfte globala säkerhetshot som en anledning till att korta universitetsstyrelsernas mandatperioder. Att utbildningsministern menar att detta är en säkerhetspolitisk fråga håller vi med om, det största hotet just nu är nämligen Mats Persson själv. En regering som gör ingrepp i landets vetenskapliga hjärta är i längden ett hot mot demokratin.

Anton Bylin

Språkrör Gröna Studenter

Ella Berndes

Språkrör Gröna Studenter Skåne

Axel Rombrant 

Språkrör Gröna Studenter Skåne

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.

Artikeln publicerades ursprungligen i Lundagård nr 4 2023.