Lundapolitiker i infekterat avloppsbråk: ”De kommer lösa det på något sätt”

- in Nyheter

Turerna kring vattenreningen i Lund har varit många. Nu kommer chockbeskedet att inga nya anslutningar till avloppsreningssystemet kommer att få göras i Lund. Om frågan inte blir löst kan det även påverka Lunds universitets nybyggnationer, däribland Science Village på Brunnshög.

I flera år har lundapolitiker varit medvetna om att Källbys avloppsreningsverk, där allt vatten i Lund renas, inte har kapacitet för den växande staden. Det nuvarande tillståndet för vattenrening gäller för 120 000 personer och idag tar Källby reningsverk emot avloppsvatten från cirka 115 000 personer. Frågan om hur problemet ska lösas har diskuterats i kommunfullmäktige de senaste åren, med två huvudsakliga alternativ: behålla Källby eller ansluta sig till ett nytt och större vattenreningsverk i Malmö, som går under namnet Sjölunda.

I juni beslutade Lunds kommunstyrelse att behålla Källby reningsverk och öka dess kapacitet. Beslutet kritiseras av Moderaterna och Socialdemokraterna i fullmäktige. Framför allt eftersom VA Syd, som driver Källby, anser att det vore riskabelt att behålla det. Majoriteten som stödde Källby-alternativet (L, SD, MP, C, KD och FNL) hävdar att kostnaden för att bygga en ledning till det nya Sjölundaverket i Malmö är för hög. De påpekar även att det skulle störa det lokala ekosystemet och vattenmiljön kring Källbyverket om det togs bort.

På fredagen (17/8) kom dock nya besked i frågan. VA Syds styrelse meddelade att inga fler anslutningar till avloppssystemet kommer kunna göras i Lund, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om. Detta på grund av att Källby reningsverk inte klarar ytterligare belastning. Beslutet kan potentiellt få stora konsekvenser för pågående och kommande byggprojekt i Lund. Lunds universitet är, tillsammans med Lunds kommun och Region Skåne, delaktiga i uppbyggnaden av Science Village på Brunnshög samt har en viss roll i Lunds nya universitetssjukhus. Båda dessa projekt kan eventuellt påverkas av den aktuella stoppåtgärden.

Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling vid Lunds universitet, kommenterar den aktuella nyheten med förtroende när han kontaktas av Lundagård.

Vicerektor Per Mickwitz.
Pressfoto: Kennet Ruona, LU

– Vi är övertygade om att kommun och region kommer att lösa den här frågan. De har hittills lyckats lösa andra infrastrukturfrågor, och det är alltid lite utmanande, så jag är övertygad om att de kommer lösa det på något sätt.

Han säger att tidsperspektiven när det kommer till dessa projekt är förhållandevis långa, och att det fortfarande är många år innan ”spaden kommer sättas i marken”. Därför finns det ingen oro i nuläget hos universitetet.

– Skulle det visa sig att vi har fel skulle det i framtiden påverka oss, men om de inte kan lösa denna fråga är det ju en katastrof för regionen och Lunds kommun. Så förr eller senare kommer det nog lösa sig, säger Per Mickwitz.