REPLIK: Klart att Region Skåne behöver prioritera bättre!

- in Debatt

Det är inte byggnaden som ger lättnad, bot och hjälp utan det är människor med rätt kompetens som kan göra skillnad när det verkligen behövs. Det skriver företrädare för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Skåne i en replik till Fria Moderata Studentförbundet.

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna. 

Så länge vi har 21 regioner, ineffektiva regioner som enbart genom dess fortsatta existens innebär skatteslöseri, kommer vi kristdemokrater vara garanten för att våra skattepengar används på bästa möjliga sätt. Fria Moderata Studentförbundet borde vara glada att Kristdemokraterna är med och styr inte minst Region Skåne.

Psykisk ohälsa är ett stort problem som kräver förebyggande insatser. Det är mer kostnadseffektivt, medmänskligare och ger bättre resultat än att bygga upp akutmottagningar som hjälper när läget är akut. Vi behöver förändra samhället så att det aldrig når ett sådant kritiskt läge. Det handlar både om medmänsklighet och att använda skattepengarna på bästa möjliga sätt, vilket vi tror att även Fria Moderata Studentförbundet håller med om. 

Mobila lösningar, likt psykiatriambulansen som Region Skåne startat och utvecklat, kan vara en del i ett mer effektivt sätt att vara nära skåningarna i stället för att satsa skattepengar på byggnader och tegelstenar. Det är inte byggnaden som ger lättnad, bot och hjälp utan det är människor med rätt kompetens som kan göra skillnad när det verkligen behövs akut och är tidskritiskt. 

I alla budgetförhandlingar och debatter står vi kristdemokrater på den enskilda individens sida mot slöseri, utökad byråkrati och större administration. Det är inte alla borgerliga partier som är lika tydliga internt och externt kring detta. Att lägga ner Region Skåne, ha större statlig styrning och mer jämlik vård för alla oavsett var du bor och vilken diagnos du har, är det övergripande målet för kristdemokratisk regionpolitik. Tyvärr vill de flesta partierna, både till höger och vänster, bevara ett förlegat och ineffektivt arbetssätt. Det är ett större hot mot folkhälsan än frågan om hur många psykakuter det finns i Skåne.

Vi kristdemokrater välkomnar en debatt om vilka resurser som ska gå till vilka verksamheter. Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet prioriterar vi allas psykiska hälsa före symbolpolitik som ishockey-VM till Skåne, fler politiska sekreterare eller större politiska nämnder. Alla politiska partier behöver bättre redovisa vilka tydliga ambitioner de har för att prioritera, sänka skattetrycket och erbjuda bättre vård när det finns begränsade reformutrymmen. Kristdemokraterna vågar och vi räds inte debatten om att hjälpa de sköraste och mest utsatta grupperna i samhället.

Elin Andersson, distriktsordförande KDU Skåne

Elias Höghäll, vice distriktsordförande KDU Skåne