DEBATT: Det är dags att prioritera, Region Skåne

- in Debatt

I stället för att spara in på välfärdsstatens basala uppdrag borde skattepengar prioriteras bättre, skriver företrädare för Fria Moderata Studentförbundet.

Sydsvenskan rapporterade den 30 augusti att Region Skåne överväger att stänga akutmottagningen för vuxenpsykiatri i Lund nattetid. I Kristianstad, där akutmottagningen redan är stängd kvällstid, föreslås att denna ska vara stängd även helger.

Målbilden beskrivs vara att bara ha en öppen akutmottagning för psykisk sjukdom i hela Skåne. Denna ska ligga i Malmö. Anledningen beskrivs vara resursbrist.

Regionen vill spara pengar, men är akutvård verkligen vad regionen bör spara in på? Vad finansierar våra skattepengar i så fall? Utger man sig för att erbjuda en välfärdsstat borde man också tillhandahålla de offentliga medlen för att upprätthålla den.

Skatteslöseri sker hela tiden utan att någon uppmärksammar det. Allt från Emmaboda kommuns uppmärksammade konferensbord för 760 tusen kronor, till att Lunds kommun 2020 köpte ett konstverk i form av ett “mus-hus” för 99 tusen kronor.

Skattepengar ska gå till kärnverksamheten. Att ta bort en av de mest fundamentala delarna av vårdkedjan är därför totalt felprioriterat. För många patienter är ett besök på psykakuten vägen in till behandling. De som söker sig dit riskerar ofta att skada sig själva eller andra, eller att i värsta fall avsluta sitt eget liv. Är man sjuk kan det vara en enorm utmaning att åka till en annan stad för akut vård. Det hade aldrig accepterats om det var en hjärtattack det handlade om.

Många söker vård på natten. Att då hänvisa patienter med akuta behov till en mottagning i en annan stad kommer resultera i att färre personer söker vård när de behöver det. Det i sin tur leder till en ännu mer belastad primärvård och ytterligare rusande kostnader.

Problemet med bristande resurser inom vården kan inte lösas genom att stänga ner grundläggande vårdinstanser. Sverige har redan ett enormt skattetryck, så pengarna finns. Har man inte råd att hålla öppet akutmottagningarna för psykiatri måste man fråga sig var pengarna går i stället. Ekonomi handlar alltid om prioriteringar av resurser. Det viktigaste måste komma först. Akutvård bör vara en sådan sak.

Omprioriteringar i regionens budget kan göras. Region Skånes kulturnämndsbudget omsluter 585,4 miljoner kronor 2023. Kultur är visserligen viktigt, men regionalt finansierad konst räddar inte liv.

Alla medborgare betalar skatt som en försäkring just ifall det värsta inträffar. Om en person är på väg att ta sitt liv en fredagkväll behövs hjälpen då, och inte klockan åtta på måndag morgon. Människor med psykisk ohälsa är en utsatt grupp i samhället som riskerar att bli ännu mer utsatt om förslaget som lagts fram går igenom.

Skattemedel behöver alltid prioriteras. Vill man ha en välfärdsstat bör akutmottagningar vara en typisk sådan sak som ska prioriteras. Att stänga Lunds psykakutmottagning vore en farlig felprioritering.

Carissa Düring, ordförande FMS Uppsala tillika psykologstudent

Johanna Trapp, viceordförande Fria Moderata Studentförbundet