Regeringen tillsätter mer pengar till civilingenjörsutbildningar

- in Nyheter, Politik, Utbildning, Utbildningspolitik

I budgetpropositionen för 2024 meddelar regeringen en rad utbildnings- och forskningssatsningar, med målet att stärka landets innovationskraft och kompetens. En av de mest betydande satsningarna fokuserar på att utöka civilingenjörsutbildningarna.

Under 2024 kommer regeringen att investera 62 miljoner kronor, inklusive studiemedel, för att permanent stärka civilingenjörsutbildningarna vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola. När satsningen är fullt implementerad 2029 kommer den att uppgå till cirka 200 miljoner kronor.

– Med fler utbildade ingenjörer kan vi möta behovet av kompetens som följer av industrins gröna och digitala omställning samt de stora företagsetableringar och expansioner som pågår runt om i landet. På så sätt kan Sverige ta en ledande ställning i de industrier som bidrar till den globala klimatomställningen, säger utbildningsminister Mats Persson (L)  i ett pressmeddelande.­

På de tre lärosätena byggs även basårsutbildningarna ut. Pengar satsas också på utbildningar på högre nivå. 45 miljoner riktas till forskning inom elektrifiering och batteriteknik och man genomför även satsningar på att få unga att välja ingenjörsutbildningar i form av betald praktik och extra kompetenshöjningar bland lärare.

Samtidigt har regeringen också för avsikt att stärka yrkesutbildningarna. I budgetpropositionen för 2024 föreslås att 1 747 miljoner kronor, inklusive studiemedel, tillförs för att förstärka gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att möta det ökade behovet av kompetens på arbetsmarknaden och underlätta omställning samt förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

– Det här är en säker väg till riktiga jobb, sade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) på en presskonferens under tisdagen.

Förslagen är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, och kommer att presenteras för riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Finansministern presenterar budgeten för riksdagen senast den 20 september.