CSN höjer studiestödet från 2024

- in Ekonomi, Nyheter

Idag (12/9) rapporterar CSN att studiemedlet och fribeloppet höjs från och med årsskiftet 23/24. Studiemedlet höjs med 1100kr/mån, vilket innebär att den månatliga utbetalningen för en student som bedriver heltidsstudier i Sverige kommer landa på 13 156kr.

Höjningen av studiestödet kommer efter att Statistiska centralbyrån (SCB) nyligen gjort en beräkning av det så kallade prisbasbeloppet. Det är ett årligt fastställt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället och räknas ut av SCB. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Studiestödet är beräknat till cirka 23 procent av prisbasbeloppet.

I och med höjningen av prisbasbeloppet höjs även CSN. Höjningen består av 336 kronor i form av bidrag och 768 kronor i form av lån.

Fribeloppet, alltså den mängd pengar en person får tjäna utan att studiestödet påverkas justeras till 110 995kr/halvår. Detta innebär att en student som bedriver heltidsstudier får tjäna max 18 500kr/mån innan studiestödet börjar reduceras.

Så fungerar prisbasbeloppet

+

Beräkningen utgår från en specificerad summa (36 396kr) som sedan multipliceras med ett jämförelsetal som visar förhållandet mellan prisläget i juni det föregående året och prisläget i juni 1997. Den rörliga faktorn i beräkningen, ”prisläget” i juni det föregående året respektive i juni 1997 är i sin tur baserat på konsumentprisindex med två decimaler.

Kalkylen resulterar i att prisbasbeloppet för 2024 beräknas till 57 300kr. Ökningen av prisbasbeloppet från 2023 till 2024 ligger på 8,7 procent, något som ligger snäppet högre än den genomsnittliga ökningen på 8,1 procent över de senaste fem åren.