Mats Persson om anmälningsplikten: ”Ska och bör inte gälla alla yrkesgrupper”

- in Nyheter

Anställda vid Lunds universitet rasar mot förslaget om den nya anmälningsplikten för offentligt anställda. Över 500 personer har skrivit på en namninsamling där man uppmanar universitets rektor att ta ställning mot lagförslaget. Även en kampanj med budskapet "Jag är universitetslärare, inte gränspolis" har fått spridning på sociala medier.

I juni tillsatte regeringen en utredning om en ny anmälningsplikt för statsanställda. Förslaget innebär att samtliga anställda inom den offentliga sektorn, som kommer i kontakt med en papperslös, har en skyldighet att anmäla personen. 

Både som forskare och lärare i mänskliga rättigheter och som statstjänsteman, som i mitt arbete kommer i kontakt med unga människor från hela världen, är jag förfärad över det här förslaget”, skriver Lena Halldenius, professor vid Lunds universitet, i ett mejl. 

”Att anställda inom vård- och utbildningssektorn förväntas agera som någon slags gränspolis har i sig skadliga konsekvenser i form av bland annat minskat förtroende. Men det visar också på risken för ett sluttande plan mot en mer repressiv kultur på våra arbetsplatser”. 

Anna Lundberg, professor i rättssociologi på Lunds universitet, förklarar att det är utredningsdirektiven som man kan kritisera i detta skede. 

Vad kan lagförslaget i praktiken innebära för anställda vid universitetet? 

”Att vi kommer åläggas anmäla personer, studenter, gästforskare och andra till Migrationsverket eller gränspolis om vi får vetskap om att deras uppehållstillstånd löpt ut. Högre utbildning ska vara öppen, det är en grundtanke att universitetet är en öppen plats, en offentlig plats”, skriver Anna Lundberg i ett mejl. 

Även ett öppet brev med nästan 500 underskrifter skickades till Lunds universitets rektor Erik Renström. I brevet uppmanade anställda vid universitetet att öppen ta ställning mot anmälningsplikten. Namninsamlingen fick dock kritik från andra anställda, något Lundagård tidigare rapporterat om.

Utbildningsminister Mats Persson (L) menar dock att förslaget är nödvändigt.

”Sverige har ett stort skuggsamhälle som vi måste göra något åt. Det är människor som lever under hemska förhållanden och utnyttjas. Mitt parti Liberalerna är för en reglerad invandring – det betyder att om man inte har skyddsskäl så måste man lämna landet för att göra plats för de som har skyddsskäl”, skriver han i ett mejl. 

Mats Persson menar också att han inte tycker att universitetslärare ska ingå i de grupper som ska vara skyldiga att rapportera papperslösa. 

”Detta innebär däremot inte att alla yrkesgrupper ska eller bör ingå. Jag tycker inte att lärare, personal inom skola eller personer inom vården ska lägga tid på något annat än eleverna och patienterna. Vi förhandlade därför in undantag i Tidöavtalet och har förhandlat fram principerna för undantagen i direktiven. Vad utredningen sen landar vill jag inte föregå”, skriver han.