Tredubblad arbetslöshet bland arkitekter

- in Nyheter

Arbetslösheten ökar bland akademiker, visar en ny rapport från Akademikernas a-kassa. Enligt rapporten, som jämför augusti 2022 och 2023, har arbetslösheten för akademiker ökat med 8 procent. Värst är det för arkitekterna, vars arbetslöshet mer än tredubblats från 1,4 till 4,4 procent.

Att arbetslösheten går upp och ner är i sig inget konstigt. Karl-Eric Spörndly, statistikansvarig på Akademikernas a-kassa, berättar:

– Det som sticker ut lite i år är att den [arbetslösheten, reds. anm.] började på en viss nivå i januari och sen har den långsamt ökat fram till sommaren och i normala fall så brukar den ju långsamt sjunka fram till sommaren.

Lundagård har pratat med Tobias Olsson, förbundsdirektör för fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Enligt honom ligger en komplicerad blandning av pandemi, krig, och ekonomi bakom ökningen.  

– För vår del är det ganska längesen det var ett så här brant stup. I första hand beror det på att bostadsbranschen är konjunkturkänslig och att räntan har gått upp så pass mycket som den har som gör att nästan inga bostadsprojekt kan finansieras, säger han.

Enligt Tobias Olsson är bostadsritande och inredningsarkitekter mest drabbade. Deras arbetslöshet ligger på 6-7 procent. Värst är det för nyexaminerade. På frågan om han tror att den förhöjda arbetslösheten kan bestå svarar han ja.

– Jag tror att den kommer att öka en bra bit under hösten och vi har ingen ljusning i sikte än.

Tobias Olsson säger att lågkonjunktur leder till att många lämnar arkitektyrket, vilket skapar en stor brist när det väl byggs igen. Han skulle därför vilja se att nyexaminerade får tillgång till a-kassa. Trots det dystra läget uppmanar han unga arkitekter att kämpa på.

– Dels kan man vända sig till förbundet för att få hjälp, men mitt råd skulle vara att söka jobb brett, säger han.

– Man ska titta bredare än arkitektkontoren, men också titta norrut, där konjunkturen inte alls har slagit lika hårt.