Svenska studenter får minst lärarledd tid i Europa

- in Nyheter

En ny rapport visar på mörka siffror för de svenska universiteten. Svenska studenter får minst lärarledd tid i Europa, bara 11 timmar i veckan, jämfört med 16 timmar i resten av Europa. Dessutom lägger svenska studenter för lite tid på sina studier. Studenter i samhällsvetenskapliga ämnen och humaniora lägger 27-32 timmar i veckan på sin heltidsutbildning – avsevärt mindre än studenter i andra länder.

Samtidigt som svenska studenter ges minst lärarledd undervisning i Europa och överlag lägger för lite tid på sina studier har regeringen som ambition att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. En paradox, enligt Stephen Hwang, professor emeritus i fysik på Högskolan i Halmstad och författare till en ny rapport om resurser för undervisning vid svenska lärosäten.

Stephen Hwang.
Foto: Högskolan i Halmstad

– Det kan man inte bli om man inte också har både engagerade lärare, men också lärare som ges tid att undervisa sina studenter, säger Stephen Hwang.

Prorektor på Lunds universitet, Lena Eskilsson, håller med. Hon menar att det i nuläget inte finns något som tyder på att mängden lärarledd tid skulle ha medfört sämre kunskaper hos studenterna, men att utvecklingen går åt fel håll:

– Vi har fantastiska lärare och pedagoger som verkligen jobbar får att åstadkomma så bra utbildning som möjligt, men urholkningen pågår ju från år till år, så det kommer ju också en gräns där det blir svårt att upprätthålla kvaliteten.

Både Stephen Hwang och Lena Eskilsson pekar på universitetens finansieringsmodell och i synnerhet det så kallade produktivitetsavdraget som ett stort problem. Produktivitetsavdraget innebär att anslagen till universiteten minskas i förhållande till de effektiviseringar som gjorts inom näringslivet varje år. Stephen Hwang säger att produktivitetsavdraget gör att universiteten får mindre och mindre pengar per student i förhållande till sina kostnader.

Stephen Hwang och Lena Eskilsson är båda kritiska till produktivitetsavdraget. Stephen Hwang påpekar att Danmark har gjort sig av med sitt produktivitetsavdrag och att man där ser att studenter både får mer lärarledd undervisning och lägger fler timmar per vecka på sina utbildningar. 

Prorektor Lena Eskilsson.
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Tittar man på universitetens budgetar överlag har dessa dock inte minskat. Ungefär samma mängd resurser fördelas på fler och fler studenter. Stephen Hwang och Lena Eskilsson är överens om att universiteten borde få fokusera på att ge bättre utbildning i stället för att utbilda flera och vill se större frihet för lärosätena att disponera över sina resurser.

– Vad vi skulle önska är ju egentligen att vi hade fått högre tilldelning per student i stället för fler studenter så vi kan lägga mer på kvalitet i stället för kvantitet, säger Lena Eskilsson.

Många möjliga lösningar och förslag nämns. Stephen Hwang lyfter att det finns mycket rektorer kan göra redan nu och Lena Eskilsson att digitaliseringen kan skapa möjligheter för lärare att tillbringa mer meningsfull tid med sina studenter. Båda nämner dock under våra samtal att man som student måste engagera sig om man vill se förändring. 

– Det finns egentligen inget incitament för lärosäten att öka den lärarledda tiden, så det är ni studenter som får vara incitamentet, säger Stephen Hwang.