Efter år av underskott: Fysicum uppmanas till ekonomisk femårsplan

- in Nyheter

Efter att fysiska institutionen gått med ekonomiskt underskott de senaste åren, uppmanar nu LTH:s och naturvetenskapliga fakultetens ledning fysiska institutionen att skapa en femårig handlingsplan för en bättre ekonomi. Detta framgår i ett brev som skickades till fysiska institutionen tidigare i höstas.

Joachim Schnadt, prefekt vid fysiska institutionen, säger att det finns flera olika orsaker till att institutionen inte har hållit sin budget.

– Dels handlar det om antalet anställda som vi har. Under en period har vi anställt många som forskar inom vår institution, och det medför en kostnad.

Joachim Schnadt, prefekt
vid fysiska institutionen.

Samtidigt menar Joachim Schnadt att en av orsakerna också varit de ökade kostnader på grund av det ekonomiska läget.

– Allting har blivit dyrare det senaste åren, saker som vissa typer av förbrukningsmaterial har stigit med tio procent. Det är klart att vi har en sämre ekonomisk situation nu än vi hade för några år sedan.

I brevet som skickades till fysiska institutionen står det att LTH och naturvetenskapliga fakulteten är ”bekymrade” över institutionens ekonomiska situation. Under både 2021 och 2022 redovisade institutionen negativa resultat, och prognosen för 2023 ser liknande ut. LTH och naturvetenskapliga fakulteten uppmanar fysiska institutionen att presentera en femårsplan som “skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling och ekonomi i balans”.

För fysiska institutionen innebär det att se över verksamheten och vilka möjligheter det finns för att dra ner på kostnader.  

– Vi kollar över lokalytan som vi har och möjligheten att förändra verksamheter där det är meningsfullt. Dessutom måste vi fundera på hur mycket undervisning vi egentligen kan bedriva för de pengar som vi får, säger Joachim Schnadt. 

Kan detta innebära mindre lärarledd tid för studenterna? 

Det hänger inte på den ekonomiska situationen, men jag kan konstatera att utbildningsanslaget har urholkats över decennier. Vi har velat hålla uppe nivån med lärarledda timmar. Men efter många år då utbildningsanslaget inte riktigt hängt med kan man börja diskutera ifall det faktiskt är möjligt att hålla upp den nivån. 

Samtidigt vill han betona att det ännu inte handlar om en regelrätt krissituation på institutionen. 

– Vi har gått med förlust, men har fortfarande kvar mycket kapital, det skulle ta flera år innan vi har ett negativt kapital. Samtidigt är det bra att vara uppmärksam på ekonomin och jobba på att vända utvecklingen. 

Annika Olsson, rektor på LTH och en av avsändarna av brevet till fysiska institutionen delar Joakim Schmidt bild av situationen.  

 – När man ser att kapitalet börjar minska och att utvecklingen går åt fel håll, är det bättre att dra i handbromsen långt från stoppljuset än att göra det precis innan och behöva tvärnita. Vi vill inte hamna i en så pass dålig ekonomisk situation att vi tvingas till nedskärning såsom att säga upp personal, säger hon.

Annika Olsson, rektor vid LTH.

Annika Olsson tror att universitetet kan förvänta sig att fler institutioner hamnar i samma situation som fysiska institutionen.

– Jag kan inte säga att de har slarvat med pengarna, utan situationen är som den är. Det är ett mer pressat läge med ökande kostnader och de ersättningar som vi får från staten höjs inte i samma takt, säger hon.