Tidigare ärkebiskopen blir rådgivare vid LU

- in Nyheter

Antje Jackelén var Svenska kyrkans ärkebiskop i åtta år. Nu blir hon senior rådgivare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet.

1999 disputerade Antje Jackelén med avhandlingen Zeit und Ewigkeit, eller Tid och evighet, vid Lunds universitet. Som ärkebiskop ledde hon Svenska kyrkan fram till 2022. Nu återvänder hon till akademin. Som senior rådgivare ska hon bidra med ett existentiellt perspektiv på stora samhällsfrågor, inte minst AI.        

Vad fick dig att vilja komma tillbaka till akademin? 

– Jag var ju verksam i akademin innan jag blev biskop och sedan ärkebiskop. För en teolog finns det tre verksamhetsområden: kyrkan, världen och akademin. 

Du ska bidra med ett existentiellt perspektiv i forskning om stora frågor. Vad finns det för för- och nackdelar med AI?

– Det finns otroligt stora löften knutna till AI samtidigt som det naturligtvis finns stora risker och rädslor. Utvecklingen går väldigt snabbt. Vem har egentligen koll?

Hon berättar också om hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden.

 – Vid stora teknologiskiften uppstår ett glapp. De nya jobben kommer inte alltid, samtidigt som de gamla försvinner. Det är inte alltid de som har förlorat sina jobb som får de där nya jobben. Det är både ett tidsmässigt och kompetensmässigt glapp. 

– Vad betyder det egentligen att människan inte är perfekt, medan vi har som ideal att den artificiella intelligensen bör vara perfekt? säger hon och skrattar.

Utöver rollen som rådgivare kommer Antje Jackelén att undervisa i befintliga kurser på CTR. 

– Det har ett viktigt symbolvärde för våra studenter, varav många efter sina universitetsstudier ska bli präster och verka inom Svenska kyrkan. Antje kommer att fungera som en inspiratör för dem, säger Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi.  

Du tror på både Gud och naturvetenskapen. Har du någonsin tvivlat på det ena eller det andra?

– Tvivel är ju en välbeprövad metod för att fördjupa sin kunskap. Tvivel är inte trons motsats utan hör ihop med tron, säger Antje Jackelén.