Beslutet: Nya universitetssjukhuset byggs på Smörlyckan

- in Nyheter

Efter snart åtta års omfattande utredningar och strategiska överväganden har Region Skåne beslutat att placera Skånes nya universitetssjukhus på Smörlyckan i Lund. Detta meddelades på en presskonferens där representanter från Region Skåne, Lunds universitet och Lunds kommun deltog. Projektet beräknas kosta mellan 35 och 40 miljarder kronor och förväntas vara färdigt tidigast någon gång under mitten av 2040-talet.

Beslutet att flytta universitetssjukhuset motiveras av det nuvarande sjukhusets föråldrade faciliteter, inklusive underdimensionerade vatten- och VA-system samt byggnader som inte uppfyller dagens krav på funktion och energi.

– Det nya universitetssjukhuset framtidssäkrar högklassig vård för skåningarna och skapar god arbetsmiljö för alla våra skickliga medarbetare som gör enorm skillnad varje dag, sade Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande för regionens beredning för strategisk fastighetsutveckling under tisdagens presskonferens.


Illustrationen visualiserar en möjlig utformning av entréplatsen på det nya sjukhusområdet.
Utformning av byggnader och område kommer att förändras i framtida arbetsprocess. Illustration: Region Skåne/Fojab

Under mötet, som hölls i Lunds universitets medicinska fakultets representationslokaler, framhölls betydelsen av att placera det nya sjukhuset i närheten av fakultetens egna lokaler. När universitetssjukhuset är färdigt kommer det att ligga nära Medicinska fakulteten men också Naturvetenskapliga fakulteten och LTH.

– Det blir ett väldigt fint universitetssjukhus, ett av Europas, ja, världens främsta. Sjukhus är alltid väldigt komplicerade skapelser, med väldigt många funktioner man skulle vilja ha på samma plats, men man måste lägga pussel, sade Lunds universitets rektor Erik Renström under presskonferensen.

Vad är ett universitetssjukhus?

+
  • Ett universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom sjukvård också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom sjukvård, till exempel läkare och sjuksköterskor.
  • I Sverige finns sju universitetssjukhus. Skånes universitetssjukhus (Sus) grundades 2010 genom en sammanslagning av Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
  • Sus är Sveriges tredje största universitetssjukhus och har cirka 12 000 anställda. 2022 bedrev 725 forskare forskning vid Sus.

Källa: Skånes universitetssjukhus webbplats och Wikipedia.

Beslutet har också historisk betydelse för Lund, som haft ett universitetssjukhus sedan 1700-talets andra hälft. Förslaget att placera universitetssjukhuset på Smörlyckans idrottsområde har mötts av kritik från flera idrottsföreningar. Under presskonferensen framhöll man dock att de idrottsföreningar som berörs av flytten från Smörlyckan kommer att ges bästa möjliga förutsättningar, och samarbete med föreningarna inleds för att hitta lämpliga ersättningsytor.

Beslutet om sjukhusets placering måste formellt godkännas av regionstyrelsen och senare av hela regionfullmäktige. Projektet beräknas kosta mellan 35 och 40 miljarder kronor i dagens penningvärde och förväntas vara färdigt tidigast någon gång under mitten av 2040-talet.