SLUTREPLIK: Renströms svar vittnar om att han inte förstått vår problemformulering

- in Debatt

Syftet är inte är att använda universitetets lokaler för valmöten, utan för evenemang med politiska samtal öppna för alla studenter. Det skriver sju representanter för sex partipolitiska studentorganisationer i en slutreplik.

Erik Renström, skrev replikvår artikel i Lundagård med något som hade kunnat kallas ett svar. Men det har blivit tydligt att han, och universitetet, inte förstår den problembild som beskrivs.

Det vi vänder oss emot är i stället att andra föreningar, som fackföreningar och icke-partipolitiska föreningar, får komma in i universitets lokaler, stå med bokbord och dela ut kaffe och material. Att ha ett bokbord i öppna ytor på universitetet handlar inte om att dela ut trycksaker, utan att möta studenter där de finns. Vi är inte intresserade av att universitetet ska tillhandahålla föreläsningssalar gratis, vilket Renström verkar ha tolkat det som. Vi som politiskt engagerade studenter ser snarare behovet av att ha samma rätt att nå ut till studenter som andra har.

Särskilt under valår kommer ofta förfrågningar från partier som vill bedriva valmöten eller kampanjer i universitetets lokaler.

Ett exempel på vad Renström kanske syftar på är när Gröna Studenter arrangerat klimatpolitiska debatter. Alla partipolitiska studentförbund har varit inbjudna att delta. Detta bör inte ses som valmöte eller kampanj, utan snarare en chans för studenter att höra vilka politiska riktningar som finns inför valet. Det kan också tilläggas att det är i brist på vilja från universiteten och kårerna själva anordna debatter inför valen, som vi som studentförbund i stället får ta initiativ. Tidigare debatter har hållits i Stadsbiblioteket eller Stadshallen eftersom det nästintill varit omöjligt att komma till via universitetet, vilket gjort det svårare att nå ut till studenterna.

Att bidra med partipolitiska studentdebatter har varit uppskattat av studenter som ville höra var partierna står i frågor inför valet. Debatter är bara ett av många möjliga teman, och bara ett av många exempel på arrangemang som studentförbund försökt hålla. I stället för kampanj eller valmöten bör debatter räknas som arrangemang för fria demokratiska samtal och samhällsinformation.

Renström skriver att universitetet inte kan erbjuda lokaler för partier, samtidigt som han skriver att studentföreningar som följer HF 1 kap. 13§ har rätt att boka och anordna sammankomst i universitetets lokaler.

Vi vill vara tydliga när Renström säger att vårt mål inte är att nyttja LU:s lokaler för valmöten. Det kan vi använda våra egna lokaler till. Men att hålla events som bjuder in till politiska samtal för alla, kan vi idag inte göra i våra egna lokaler. Det passar dessutom inte eftersom de inte kan ses som en neutral mark på samma sätt som universitetet. Att dessutom genom affischering ha möjlighet att bjuda in studenter till våra egna kanslier är heller inte möjligt.

Gällande affischering finns det i olika studentanläggningar olika budskap; de flesta anslagstavlor har två val; antingen info från universitetet eller kårerna. Eftersom politiska studentförbund är strikt förbjudna i kårer finns det ingen plats för politiska budskap.

Uppsala universitet kan ses som föredömligt där politiken vibrerar så pass att man kan ta på den. Politiken strömmar fritt och studenterna blir uppmanade att engagera sig politiskt eftersom studentförbund kan bilda kårföreningar och vara med i Kårvalet. Vi som studenter vid LU tycker såklart att det är Lund och inte Uppsala som är Sveriges mäktigaste studentstad, men när man ser Uppsala är känslan inte längre stark.

Den godtycklighet som Renström skriver om, gäller enbart partipolitiska studentföreningar. Dessa bedömningar behöver rimligtvis redan göras av de politiska studentförbund som inte är bundna till ett riksdagsparti. För var går gränsen för vad som är politiskt?

Nadja Vinberg, Språkrör för Gröna Studenter Sverige och student vid Lunds universitet

Ella Berndes, Språkrör för Gröna Studenter Skåne

Oliver Novak, Ordförande för Moderata Studenter vid Lunds Universitet

Elin Raab, Ordförande för Centerstudenter Skåne

Alexander Losjö Dahlström, Ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb
(LSSK)

Martin Kullberg, Ordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet Skåne

Marcus Stolz, Ordförande för Liberala Studenter Skåne