DEBATT: Det är dags att öppna upp Lund för politiken

- in Debatt

Att politiska studentförbund inte får annonsera eller kampanja på Lunds universitets campus bidrar till ett icke-demokratiskt begränsande av studenters rätt att yttra sig, menar sju representanter för sex partipolitiska studentorganisationer.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribenternas egna. 

I skuggan av debatten om Chalmers universitets repressiva åtgärder mot politiska studentförbund, är det lätt att glömma den liknande situationen på Lunds universitet. Medan vi bevittnar hur en grundläggande demokratisk del av den akademiska världen undermineras, står Lund som ett exempel på en odemokratisk tradition som alltför länge fått råda inom den högre utbildningen.

Länge var universiteten inte bara akademiska utan även politiska arenor, där studenter kunde växa och utvecklas som samhällsmedborgare. Politiska studentförbund spelade en central roll i denna utveckling. Men idag, istället för att välkomna dessa viktiga röster, möts de med kalla handen – i Lund, i Göteborg och i hela Sverige.

I Lunds universitets korridorer, där idéer borde flöda fritt, råder en tystnadskultur och en utestängning. Studentförbunden som är politiskt kopplade får – till skillnad från andra studentförbund – inte affischera, inte komma in i universitetslokaler för att sprida vårt budskap och prata med studenter. Demokrati måste vara större än att som medborgare rösta vart fjärde år. Den verksamhet som vi som politiska studentförbund driver hindras från att spridas till universitetets studenter. Detta är inte bara beklagligt, det är direkt skadligt för vår demokrati.

Enligt 1 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) är en högskola skyldig att låta studenter delta i demokratiskt uppbyggda sammankomster vid lärosätet. Detta gäller även för sammankomster som är anordnade för medlemmar, oavsett om de är avsedda för upplysning eller meningsyttring. Lärosätena, inte minst Lunds universitet, måste ta sitt demokratiska ansvar och låta även partipolitiskt kopplade studentföreningar vara en naturlig och viktig del av det demokratiska samtalet. Otydligheten i förordningen har tyvärr öppnat upp för möjligheten att stänga de partipolitiskt kopplade studentförbunden ute från Lunds universitet.

På universitet runt om i Sverige engagerar sig studenter i demokratiska föreningar med politisk anknytning. Våra föreningar erbjuder plattformar för att bilda opinion, debattera och diskutera politik. Alltid med högt i tak. Så länge föreningarna följer högskoleförordningens regler – borde verkligen universitet och högskolor ha rätt att neka oss tillträde till campus? När vi blickar framåt mot EU-valrörelsen nästa år, står det klart att situationen fortsatt är ohållbar. Om vi vill se ett förändrat Europa måste vi även erhålla möjligheten att kommunicera med den grupp som vi representerar och agera som kommunikationskedja mellan individen och de beslutsfattande.

Argumentet att universitet endast ska fokusera på utbildning och akademiskt arbete är redan föråldrat och inskränkt, vi behöver gå tillbaka till det forum som existerade på våra lärosäten redan under 60-talet. Högskolornas verkliga roll är att förbereda studenter för ett aktivt
deltagande i samhället, vilket innefattar politiskt engagemang och diskussion.

Vi står vid en viktig potentiell vändpunkt för den svenska högre utbildningen. Genom att välkomna politiska studentförbund på campus, kan vi säkerställa att vårt universitet förblir vad det bör vara – ett centrum för lärande, diskussion och demokratisk utveckling. Vi uppmanar därför Erik Renström att ändra inställning och släppa in oss i lokalerna, låta våra affischer hänga kvar och fortsätta kämpa för demokratin även på Lunds universitet!

Oliver Novak, Ordförande för Moderata Studenter vid Lunds Universitet
Ella Berndes, Språkrör för Gröna Studenter Skåne
Ludwig Uller, Sammankallande för Gröna Studenter Skåne
Elin Raab, Ordförande för Centerstudenter Skåne
Alexander Losjö Dahlström, Ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK)
Martin Kullberg, Ordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet Skåne
Marcus Stolz, Ordförande för Liberala Studenter Skåne