Så många är antagna till LU nästa termin

- in Nyheter

Nu har det första antagningsbeskedet för vårterminen 2024 kommit. Av 33 100 sökande till Lunds universitet har drygt 13 400 blivit antagna efter det första urvalet.

De mest eftertraktade programmen vid Lunds universitet enligt Universitets- och högskolerådets statistik är Läkarprogrammet, Psykologprogrammet och Juristprogrammet. Dessa kräver högst antagningspoäng efter det första urvalet. För urvalsgrupp BI, där gymnasiebetyg utan komplettering bedöms, ligger antagningspoängen på 21,88, 21,67 och 21,30, i respektive ordning. Läkarprogrammet, Juristprogrammet och Ekonomie kandidatprogrammet placerar sig också bland de tio mest sökta programmen i landet.

Av de antagna har 1 521 säkrat en plats på ett program, medan 12 075 har blivit antagna till en eller flera kurser. De som nu har mottagit antagningsbeskedet eller står som reserver har fram till den 18 december på sig att svara på beskedet. Efter detta görs ett andra urval, och den 21 december kommer de som var reservplacerade vid första urvalet att få information om de har blivit antagna eller ej.

Nationellt har 205 286 personer blivit antagna till vårens utbildningar. Det är en ökning med drygt fyra procent jämfört med vårterminen 2023.