Professor hotade kollegor – anmäls av LU

- in Nyheter

En professor vid Lunds universitet har vid upprepade tillfällen skickat hotfulla meddelanden till kollegor. Nu väljer universitetet att anmäla händelserna till Statens ansvarsnämnd.

Det hela hade sin början hösten 2020. En anställd på Lunds universitet fick en rad hotfulla sms från den nu anmälda professorn, något som Skånska Dagbladet var först att rapportera om.

Han skrev bland annat att kollegan hade snott forskningsmedel och att personens ”karriär är över”. Bakgrunden var att professorn ansåg att hans fru, som jobbade på samma fakultet som den hotade kollegan, hade blivit utsatt för mobbning på arbetsplatsen. 

När ansvariga vid universitetet fick höra talas om händelsen uppmanade de professorn att upphöra med sms:en. 

Men en tillsägelse var inte tillräckligt. En tid senare fick medarbetaren 48 nya sms, även denna gång fyllda med hot och trakasserier. ”Är den tuffa tjejen tyst nu?”, skrev professorn när kollegan inte svarade.

Universitetet tog beslutet att påbörja en utredning om kränkande särbehandling och trakasserier. Professorn berättade i utredningen att han under en längre tid lidit av psykisk ohälsa, något som han menade ska ha varit avgörande för att han skickat sms:en. Utredningen bedömde dock att professorn ändå varit medveten om det obehag som sms:en skulle medföra. 

Två år senare, 2022, tog turerna fart igen. Professorn hade tidigare blivit avsatt från sin plats i en styrgrupp för ett forskarnätverk på grund av sjukskrivningar och hälsoproblem. Detta innebar att han inte var inbjuden till en konferens. 

Om du inte hade varit ett sådant rövhål, hade du kanske kunnat överleva.

En medarbetare som satt i styrgruppen fick mejl från professorn där han skrev att konferensen skulle ”utarmas på kompetens” om han inte fick närvara. Med tiden får kollegan allt mer hotfulla meddelanden. ”Du kommer att gå under snart. Om du inte hade varit ett sådant rövhål, hade du kanske kunnat överleva […] du är körd,” skrev professorn i ett av sina meddelanden. 

Lunds universitet valde att anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Beslut togs om att kollegan skulle få ett personlarm och att konferensen skulle övervakas av väktare. 

Under samma period utfärdades ett förbud för professorn att komma i kontakt med sin exfru, som även hon var anställd på universitet. Beslutet togs av åklagarmyndigheten efter att hon vid återkommande tillfällen hotats av professorn.

Kontaktförbudet innebar att universitetet behövde vidta åtgärder. Det beslutades om att professorn inte fick befinna sig på universitetsområdet där ex-frun arbetar, och inte heller ges uppdrag som skulle kunna innebära kontakt med henne.  

I mitten av november 2023 valde rektor Erik Renström att anmäla professorn till Statens ansvarsnämnd.

I universitetets anmälan ifrågasätter de mannens lämplighet som professor. De menar att titeln innebär ett stort ansvar och förtroende, något som universitetet tycker att mannen har brustit i. Rektorn uppmanar därför nämnden att ge professorn en skriftlig varning. 

Ännu har Statens ansvarsnämnd inte fattat ett beslut. 

Lundagård har sökt professorn, som inte svarat.