LU-anställd fakturerade eget bolag – får löneavdrag

- in Nyheter

En lektor vid Lunds universitet (LU) har fått ett löneavdrag på 25 procent i 30 dagar. Detta efter att han fakturerat sitt eget företag för material till en kurs han undervisat på.

Det var i april 2023 som prefekten vid den berörda fakulteten fick uppgifter om att en lektor köpt personlighetstester från sitt eget och sin sambos bolag. Personlighetstesterna skulle användas i lektorns undervisning. Totalt köpte lektorn personlighetstester för 175 501 kronor under perioden 2018–2023.

Det visade sig även att lektorn inte hade rapporterat sitt bolag som bisyssla, trots skyldigheten att göra det som anställd lärare vid universitetet. Vid samtal med prefekten hävdade lektorn att han inte var medveten om förbudet att fakturera sitt eget bolag. Han menade även att han inte kände till skyldigheten att informera arbetsgivaren om sin bisyssla.

Den fakultet som lektorn är anställd vid anser dock att lektorn borde ha känt till skyldigheten att rapportera sin bisyssla och ifrågasätter hans påstådda okunnighet om universitetets upphandlingsregler. De anser att faktureringen från hans eget bolag inte bara bryter mot reglerna för offentlig upphandling, utan även utgör ett allvarligt brott mot förtroendet för honom som anställd.

Fakulteten menar att lektorns agerande kan skada anseendet för den berörda institutionen och Lunds universitet som helhet. I december beslutade LU:s personalansvarsnämnd att lektorn ska få en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag på 25 procent av dagslönen under en period av 30 dagar. Det motsvarar 13 350 kronor.