Antidepressiva: Påverkar sexlusten på gott och ont

- in Forskning

Att ta antidepressiva läkemedel kan göra det svårare att få orgasm, och en del användare upplever en allmänt minskad sexuell lust. Men det är inte likadant för alla. Studenten Ella upplevde ökad lust under tiden hon gick på antidepp.
– Ju längre jag åt antidepp, desto mer sexlust skulle jag nog säga att jag fick, säger Ella.

2022 hämtade över en miljon svenskar ut antidepressiva läkemedel, varav cirka 120 000 var personer mellan 20 och 29 år. Läkemedlen som används för ett bättre psykiskt mående påverkar patienterna på olika sätt. Många upplever en negativ påverkan på sexlivet och andra ingen effekt alls. Men preparaten kan även ha en positiv effekt. 21-åriga Maja och Ella, vars namn har bytts ut, har båda medicinerat och berättar om sina olika upplevelser.

Ella säger att hennes sexlust förbättrades under tiden hon tog antidepressiva läkemedel. Maja säger att hon inte märkte någon påverkan på sexlusten, varken före, under eller efter behandling.

Elias Eriksson är professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet och har forskat om antidepressiva läkemedel. Han säger att det finns olika antidepressiva preparat som verkar på olika sätt. Inte alla ger sexuella biverkningar. SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare, är den vanligaste typen och ger oftast få generella biverkningar. Däremot är det SSRI, tillsammans med några andra liknande preparat, som har störst sexuell påverkan.

– Det är den viktigaste biverkan av SSRI-medlen vid långtidsbehandling, eller åtminstone den vanligaste, säger Elias Eriksson.

Elias Eriksson, professor vid Göteborgs
universitet. Foto: Johan Wingborg

Serotonin är en signalsubstans vars funktion i kroppen bland annat är att reglera beteenden som styrs av könshormoner, till exempel sexualdrift. SSRI ökar mängden av signalämnet mellan nervcellerna i hjärnan och ger ett ökat serotoninpådrag. När serotoninhalten ökar dämpas könshormoners påverkan på till exempel sexlust, och det är därför vissa antidepressiva läkemedel kan ge sexuella biverkningar.

När antidepressiva läkemedel används för djup eller påtaglig depression är det dock många som inte märker av biverkningarna eftersom de redan har ett minskat sexuellt intresse på grund av sjukdomen, säger Elias Eriksson. Av de som tar medicinerna för andra tillstånd, till exempel ångest, är det däremot rätt många som upplever sexuella biverkningar.

Biverkningarna drabbar både män och kvinnor. Elias Eriksson berättar att det är många som rapporterar ett allmänt minskad sexuell lust, och att det går från bagatellartad till väldigt påtaglig påverkan. Av de som tillfrågas om de upplevt någon påverkan på sin sexlust är det ungefär 40–50 procent som tycker att de märkt av det i någon mån. Samtidigt är det många patienter som inte märker av det alls.

Maja tog SNRI, en läkemedelstyp besläktad med SSRI, i tre år men säger att hon har bra sexlust och att det snarare är andra saker som påverkar hennes lust.

– Det som påverkar är mer yttre faktorer, om jag är sjuk eller jättestressad, men inte just antidepp, säger hon.

Andra patienter upplever ett minskat sexuellt intresse men menar att det är värt det eftersom de mår så mycket bättre av medicinen. Men Elias Eriksson berättar att det även finns de som tycker att biverkan är ett så pass stort problem att de inte vill ta den typen av medicin.

En anna vanlig sexuell biverkan är orgasmstörning eller orgasmfördröjning, det vill säga svårigheter att nå orgasm. Den kan då antingen vara fördröjd eller helt upphöra. Maja berättar om en kompis i gymnasiet som hade jättesvårt att komma under tiden hon tog antidepressiva jämfört med innan.

Men det finns även studier som visar att sexuell funktion förbättras med medicinerna. Trots att preparaten kan påverka sexlusten negativt, så kan ett bättre mående vara av ännu större vikt för en stark sexlust. Antidepressiva läkemedel kan med andra ord vara en hjälp i sexlivet.

– Effekten av depressionen kan ofta vara starkare än effekten av läkemedel, förklarar Elias Eriksson.

Ella tog SSRI-preparat i ungefär ett år. Innan hon började hade hon inte så mycket sexlust, vilket hon tror berodde på att hon under den perioden mådde dåligt. När hon började medicinera märkte hon först inte så stor skillnad.

– Jag träffade lite folk och så, men det var inte så att jag hade jättehög sexlust egentligen, det var mer för att det var kul, berättar hon.

Men mot slutet blev det bättre och hon beskriver att ju längre hon medicinerade, desto starkare sexlust fick hon. Ella säger att hon inte var speciellt orolig för att medicinerna skulle påverka hennes sexlust, andra biverkningar oroade henne mer.

För de som blir påverkade av sexuella biverkningar finns flera saker som kan hjälpa. Patienten kan till exempel byta till något av de antidepressiva medel som har mindre sexuell påverkan. För att tillfälligt återfå det sexuella intresset kan man även ta en så kallad drug holiday, vilket innebär att man slutar ta medicinen i några dagar. Då återkommer det sexuella intresset ganska snabbt.

– Om någon vill bespetsa sig på sexuell aktivitet i helgen så kan personen sluta ta medicinen på torsdagen och sedan börja ta den igen [efter helgen, reds.anm.] Då hinner inte grundsjukdomen komma tillbaka men man hinner återfå sin sexuella funktion, säger Elias Eriksson.

Artikeln publicerades ursprungligen i Lundagård nummer 1 2024.