Studentafton säger upp halva utskottet: ”Förvånade”

- in Nyheter

Studentafton säger upp sex av elva ledamöter. Detta till följd av en omstrukturering av utskottet vilket, enligt uppgifter, har präglats av dålig gruppdynamik.
– Vi är förvirrade och förvånade, säger en av de uppsagda ledamöterna.

Det var i onsdags förra veckan som ledamöterna fick veta att deras engagemang inte längre är önskvärt. Beskedet kom som en överraskning för ledamöterna.

Bakgrunden till uppsägningarna ska vara en omstrukturering av utskottet. Men flera av de uppsagda ledamöterna menar att dålig gruppdynamik påverkat beslutet.

– Vi är förvånande och förvirrade, säger en av personerna som nu fått lämna sin post.

Det är inte heller alla medlemmar i utskottet som står bakom uppsägningarna. Utöver de sex medlemmar som fått lämna motsätter sig ytterligare två ledamöter beslutet, enligt uppgifter.

Beslutet har tagits av utskottets förman Frida Eriksson i samråd med Akademiska Föreningens (AF) presidium.

AF:s verksamhetschef Johan Jörlert betonar att uppsägningarna beror på en effektivisering av utskottet.

– Hälften av platserna försvinner i samband med en omstrukturering, säger han.

Enligt Johan Jörlert har ansvarsfördelningen mellan ledamöterna varit ojämn. Nu kommer bland annat vissa poster att slås ihop för att effektivisera arbetet.

– Det har varit olika åsikter på hur utskottet ska skötas. Men vi tror på den här lösningen, säger han.

Lundagård har sökt Frida Eriksson för en kommentar, som bett om att få återkomma.