LU ger kurs om psykedelisk terapi

- in Nyheter

Lunds universitet är först i Sverige med en kurs i hur psykedeliska preparat kan användas i terapi. Substanserna kan enligt ny forskning hjälpa mot mental ohälsa, men de illegala preparaten medför också risker.

Psykedeliska substanser som medicin – det är ämnet för den nya kursen ”Psykedelisk vetenskap och terapi” vid Lunds universitet och är den första i Sverige i sitt slag. Kursen, som psykologstudenterna kan gå, handlar om hur psykedeliska upplevelser påverkar människan och hur de kan användas i terapi, men också de risker terapin innebär.

Sverker Sikström.
Foto: Isak Aho Nyman

Sverker Sikström, kursansvarig, berättar att ny forskning visar att psykedelisk terapi kan ha goda effekter när det gäller många typer av mental ohälsa, och att effekterna av bara en terapisession varar länge. Den nya forskningen och den ändrade inställningen till psykedeliska preparat är bakgrunden till att kursen startat.

– När de [psykologstudenterna, reds. anm.] kommer ut om några år har fältet mognat tror jag, så att det här blir en legal behandlingsform som visar sig väldigt effektiv, säger han.

– Jag tror att det är perfekt tajming att göra det just nu. Tidigare har det inte funnits tillräckliga studier, och senare så skulle man inte hinna förbereda psykologer.

Men psykedelisk behandling är inte riskfritt. Preparaten förstärker såväl positiva som negativa känsloupplevelser, och kan framkalla en psykos. Sverker Sikström tillägger att bruk av psykedeliska preparat också kan påverka relationer, eftersom de ändrar människors beteende.

Risken för psykos är däremot liten, säger Sverker Sikström. Han menar att det ofta är lätt att förutse om en person riskeras att drabbas av psykos, men att det krävs en kompetenshöjning för att kunna avgöra vilka som lider förhöjd risk. 

I dagsläget är psykedeliska preparat narkotikaklassade och olagliga, därför är inte heller psykedelisk terapi laglig. Detta innebär att studenterna varken kan genomföra psykedelisk terapi i sitt yrke, eller genomföra kliniska tester under kursen. Det här är en nackdel, menar Sverker Sikström.

– I kursen blir det ju inget praktiskt moment, vilket kan vara en nackdel. Men jag skulle inte påstå att det är en så stor nackdel att man inte kan genomföra [kursen] och få ut goda effekter av den i alla fall.

En av de som gått kursen är psykologstudenten Maria. Det som lockade henne till att välja kursen var att psykedelisk vetenskap är nytt och spännande, och att det ännu är osäkert hur fältet kommer att utvecklas. Hon rekommenderar alla vårdyrken att gå en kurs i psykedelisk vetenskap, och lyfter fram fördelarna även om själva behandlingen inte är laglig.

– Människor tar ju psykedelika och har starka upplevelser oavsett, och det kommer vi aldrig komma ifrån. Och att inte ha en basic förståelse för hur vi kan hantera det och förstå det i våra patienter skapar problem. För jag kommer träffa jättemånga som har de erfarenheterna och som kanske har behov av att prata om det, säger Maria.

Att psykedelika likställs med andra droger tycker både Sverker Sikström och Maria är fel, och båda menar att den synen hindrat forskningen under lång tid. De framhåller att psykedelika inte är (fysiskt, reds.anm.) beroendeframkallande, och Sverker Sikström tillägger att forskning på ämnet är viktigt, oavsett vad forskningen kommer fram till.

– Jag har svårt att förstå att man försökt bromsa [forskningen], och visar det sig att det här har väldigt goda effekter har vi förlorat en generations möjlighet. Jag tycker inte att man ska vara rädd att undersöka det okända.

Så funkar psykedelisk terapi

+

Första sessionen: Patienten tar en psykedelisk substans i samråd med en psykolog, som närvarar under upplevelsen som kan vara i upp till åtta timmar. Det här sker i en lugn och harmonisk miljö och man tar in det man upplever.

En andra integrerande session: Nu utvärderas och diskuteras de upplevelser man hade under den första sessionen. Detta sker genom ett samtal med psykologen, för att förstå hur de psykedeliska upplevelserna påverkar patientens liv.

Källa: Sverker Sikström