Mjuka scheman ska minska stressen för juriststudenter

- in Nyheter

Höstterminen 2021 inleddes samarbetet mellan juridiska fakulteten och Juridiska föreningen (JF) för att minska stressen och ge mer återhämtning till studenterna. Nu har de implementerat "mjuk schemaläggning", som ska främja studenternas hälsa genom hela utbildningen.
– Det känns väldigt roligt och bra att fakulteten tog vår uppmaning på allvar och att det har lett till någonting konkret, säger Sofie Svanberg, ordförande för Juridiska föreningen.

Implementeringen av ”mjuk schemaläggning” har påbörjats för vårterminen och gäller för alla terminer inom utbildningen, både juristutbildningen och masterprogrammen.

– Det handlar om att skapa luft i schemat genom ganska ”enkla” åtgärder. Till exempel att lägga en tenta på en torsdag i stället för fredag och likaså lägga introduktionsdagen för nästa delkurs på tisdag i stället för måndag. Genom att göra såhär blir det en längre ledighet mellan kurser och gör även en större skillnad för den enskilda som får fyra dagars ledighet i stället för två, säger Ellika Sevelin, prefekt vid juridiska institutionen.

Frågan om ett vinterlov mellan höstterminen och vårterminen, likt det som finns vid Medicinska fakulteten, har tidigare drivits av JF. Men under arbetets gång stod det dock klart att fakulteten inte ansåg att det var möjligt med ett vinterlov för den juridiska fakulteten. Trots detta fortsatte arbetet drivas för att utforska andra möjligheter i syfte att ge studenterna mer återhämtning under utbildningen 

JF har drivit frågan sedan flera år tillbaka. Det har tagit upp en stor del av föregående ordförandens arbete, själv tog jag över i slutfasen av implementeringen i höstas. Efterfrågan från studenterna har alltid funnits och har nu resulterat i det vi kallar ”mjuk schemaläggning”, förklarar Sofie Svanberg, ordförande för Juridiska föreningen.

Ellika Sevelin, prefekt vid juridiska institutionen och Sofie Svanberg, ordförande för Juridiska föreningen, säger att det har varit bra respons och stort engagemang från både personalens och studenternas sida när det kommer till så kallad ”mjuk schemaläggning”. Foto: Mimosa Lu

Resultaten från enkätundersökningen Studentbarometern, som genomfördes hösten 2017, konstaterar att stressen hos juriststudenterna är hög. 40 procent av juriststudenterna angav att de ofta känner sig stressade på grund av studierna. Enkäten visar även att 40 procent av juristerna menar att kraven på utbildningen är ”mycket höga”. Detta rapporterar Sydsvenskan.

Vilka utmaningar har ni mött när ni arbetat med studenternas välmående?

– Det är svårt att bemöta frågan om stress då det är mycket inte man kan påverka, så där är det viktigt att urskilja var det är man kan göra skillnad. Eftersom vi inte är några experter på återhämtning och stressreduktion. Men vi tog hjälp av kollegor på psykologiska institutionen som har hjälpt oss bedöma vad som är effektiva åtgärder, förklarar Ellika Sevelin.

Både Ellika Sevelin och Sofie Svanberg säger att det har varit bra respons och stort engagemang från både personalens och studenternas sida. Hädanefter kommer arbetet att minska stress att fortsätta och man hoppas även kunna inspirera och hjälpa andra fakulteter att införa en schemaläggning som minskar stressen för studenterna.