Deklarera studentsmart – så får du mer i skatteåterbäring

- in Ekonomi, Guider, Nyheter

Har du inte deklarerat än? Skatteåterbäringen står för dörren och den lundastudent som åkt hem för att sommarjobba kan ha rätt till avdrag och extra tusenlappar till skatteåterbäringen. Richard Croneberg, doktor i finansrätt och biträdande universitetslektor vid juridiska fakulteten, förklarar.

Det är april och ett efter ett dyker vårtecknen upp: varmare väder, snödroppar i gräset och ett brev på Kivra från Skatteverket. Det är dags att deklarera!

Richard Croneberg är doktor i finansrätt och
biträdande universitetslektor på Juridicum.
Foto: Kennet Ruona

Som student har man oftast inga större inkomster och oroar sig därför inte heller särskilt för deklarationen, men de lundastudenter som sommarjobbar på hemorten kan faktiskt tjäna tusentals kronor genom avdrag på skatten.

Richard Croneberg, doktor i finansrätt och biträdande universitetslektor på Juridicum, berättar om några olika avdrag som kan vara bra att ha koll på som student.

– Avdragen i fråga är baserade på att man har flyttat till Lund, avdrag för tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning. Sen kan man lägga till uthyrning av bostad. De tror jag är de vanligaste som man kan använda som student.

En viktig sak att ha i åtanke är att alla sätt att minska sin skatt som presenteras i artikeln är avdrag. Ett avdrag på 100 kronor på skatten betyder inte att man betalar 100 kronor mindre i skatt, utan att  din skatt beräknas som om du hade tjänat 100 kronor mindre. Avdraget leder därför till ungefär 30 kronor mindre i skatt. Dessutom kan man inte använda sig av den förenklade självdeklarationen om man ska yrka på avdrag. Det innebär att man får sin skatteåterbäring senare, i början av sommaren i stället för i april. 

Tillfälligt arbete på annan ort

Om man är folkbokförd i Lund, men åker hem och jobbar under sommaren, kan man få avdrag för tillfälligt arbete på annan ort. 

– När vi är inne på tillfälligt arbete på annan ort förutsätter det att arbetet är tidsbegränsat och att man därutöver har ökade levnadskostnader. Om arbetsorten är mer än 50 km ifrån bostadsorten kan de här kostnaderna dras av, berättar Richard Croneberg. 

– Man får ett avdrag för ökade levnadskostnader, utgifter för måltider, småutgifter på arbetsorten och så vidare, som sker under den första månaden då man vistas på arbetsorten.

Avdraget bygger på en schablon, det vill säga en fast summa som antagits motsvara normala extrautgifter kopplade till arbete på annan ort. Man behöver alltså inte samla kvitton eller liknande. Schablonen är 130 kronor för inkomståret 2023 och 145 kronor för inkomståret 2024.

Uträkning

Vilgot flyttar hem till Göteborg för att jobba. Han tjänar 23 000 kronor i månaden under två månader. Han är folkbokförd i Lunds kommun och betalar skatt här på 32,42 procent. Han ansöker om avdrag för utgifter kopplade till tillfälligt arbete på annan ort under den första månaden (20 arbetsdagar) och använder schablonbeloppet 135 kronor/dag.
Skatt utan avdrag: 
 • bruttolön x kommunalskatt i Lunds kommun
 • 46 000 x 0,3242 = 14 913,20 kronor
Skatt med avdrag:
 • (bruttolön – avdrag) x kommunalskatt i Lunds kommun
 • (46 000 – 2700) x 0,3242 = 14 037,86 kronor
Skillnad: 875,34 kronor

Dubbel bosättning

Richard Croneberg berättar att man även kan få avdrag för hyran om man jobbar på annan ort.

– Säg att du bestämmer dig för att flytta ihop med en polare på hemorten under sommaren och betalar hyra för det. Då går det alldeles utmärkt att göra avdrag för det, men då måste man kunna styrka att man har haft den kostnaden.

Richard Croneberg vill vara tydlig med att man ska vara noggrann med uppgifterna när man söker skatteavdrag. Han rekommenderar att man kontaktar Skatteupplysningen innan man deklarerar.

– Är man förstagångsyrkare (någon som ansöker om att få avdrag på sin skatt första gången, reds. anm) så brukar det generera träff. Det är för att Skatteverket vill att det ska gå rätt till från första början. Det är bra både för Skatteverket och den enskilde att man får stöd i hur man deklarerar, så det blir lite extra granskning. 

Uträkning

Vilgot vill inte bo hemma hos sina föräldrar så han hyr ett ledigt rum hos sin gamla klasskompis Veronika. Han betalar 4000 kronor i månaden i två månader.
Skatt utan avdrag: 
 • bruttolön x kommunalskatt i Lunds kommun
 • 46 000 x 0,3242 = 14 913,20 kronor
Skatt med avdrag
 • (bruttolön – avdrag) x kommunalskatt i Lunds kommun
 • (46 000 – 8000) x 0,3242 = 12 319,60 kronor
Skillnad: 2593,60 kronor

Hemresa

Även resan hem till Lund för att hälsa på kursarna kan man få avdrag för. 

– Förutsatt att man uppfyller kraven för tillfälligt arbete på annan ort och reser max en gång i veckan kan man få avdrag för sina kostnader vid hemresa. Man utgår då från det billigaste färdsättet och skäliga kostnader som då kan dras av, men det får inte vara några excesser. 

Richard Cronblad förtydligar att formuleringen om det billigaste färdsättet inte betyder att man blir tvungen att ta bussen från Stockholm till Lund istället för SJ, utan att det viktigaste är att resekostnaderna är rimliga.

– Det det handlar om är när man pregar på med alla tillval eller flyger first class eller något. Det är där skäligheten kommer in. 

Uträkning

Vilgot vill maximera sina avdrag och åker därför hem varje helg. Han tar Öresundståget och resan från Göteborg till Lund och tillbaka kostar 509,26 kronor. Under de två månaderna han jobbar blir det åtta resor, totalt 4074,08 kronor.
Skatt utan avdrag: 
 • bruttolön x kommunalskatt i Lunds kommun
 • 46 000 x 0,3242 = 14 913,20 kronor
Skatt med avdrag
 • (bruttolön – avdrag) x kommunalskatt i Lunds kommun
 • (46 000 – 4074,08) x 0,3242 = 13 592,38 kronor
Skillnad: 1320,82 kronor

Hyra ut bostad

Bor man inte i Lund över sommaren eller åker på utbyte kan man vilja hyra ut sin bostad i andra hand. När man hyr ut i andra hand ska man i princip inte göra någon vinst. Hyran får därför inte överstiga din hyra och räkningar du betalar för värme, el, vatten och så vidare. Hyr du ut möblerat får du dock ta ut 15 procent av din hyra extra för att täcka slitage på möblerna, vilket i praktiken låter dig tjäna lite pengar. 

Så länge du under året inte får mer i hyra än hyran du själv betalar och 40 000 kronor till är inkomsten helt skattefri. 

– Ska du på utbyte eller bara inte bo i Lund, tveka inte, bara hyr ut! Skattemässigt kommer inte det att föranleda några konsekvenser, säger Richard Croneblad.

Fotnot: Senast den 2 maj måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket. Det är viktigt att ha i åtanke att deklarationen avser det gångna året. När man deklarerar år 2024 så gäller det alltså de inkomster man hade 2023. Uträkningarna i artikeln speglar de skattemässiga effekterna av avdragen och är inte fullständiga skatteuträkningar. För att korrekt räkna ut din skatt kan du använda dig av verktygen på Skatteverkets webbplats.