Regeringen utreder uteslutning av brottsdömda från högre studier

- in Nyheter, Politik, Utbildningspolitik

Regeringen undersöker nu möjligheten att göra det lättare för lärosätena att stänga av studenter från utbildningar.
  – Det är bra att universitetet får möjlighet att ha fler verktyg i dag och vi välkomnar den här utredningen, säger Lunds universitets rektor Erik Renström. 

En utredning tillsatt av regeringen ska undersöka möjligheten att införa ett system där lärosäten ska kunna genomföra kontroller av belastningsregister vid antagning för vissa utbildningar, särskilt till arbeten inom vård och skola.  

– Barn och ungdomar ska inte behöva möta lärare eller personal i skolan som det finns tvivel kring, säger Mats Persson utbildningsminister (L) till Sydsvenskan

Universitet och högskolor har i dag ingen möjlighet att undersöka om en sökande till utbildningen sedan tidigare blivit dömd för ett brott. De saknar även laglig grund för att avslå en student en plats på en utbildning på grund av en tidigare dom. Lärosäten kan i dag stänga av studenter som missbrukar eller har psykisk ohälsa från studier, men regeringen vill också göra det lättare att på andra grunder kunna stänga av studenter.  Det kan exempelvis vara studenter som trakasserar lärare eller andra studenter. 

– Inte minst Malmös och Lunds universitet har under många år flaggat för att dagens regelverk är omodernt och otydligt, där man inte kan stänga av studenter som förstör för alla andra. Man har för få befogenheter, och det är enskilda lärare och andra studenter som drabbas av detta, säger Mats Persson till Sydsvenskan. 

Enligt dagens regelverk är en person som blir anställd eller erbjuds en anställning inom skolväsendet enligt lag skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret. Det registerutdrag som finns i dagsläget visar enbart om en person blivit dömd för vissa grova våldsbrott eller sexualbrott. Däremot redovisas inte brott som exempelvis misshandel, knarkbrott, vapenbrott eller utpressning. Utredningen som tillsatts av regeringen syftar till att göra en översyn av de brott som redan ingår  i utdraget ur belastningsregistret och om fler ska läggas till. 

Det ska även utredas om brott som exempelvis terrorbrott bör vara tillräckliga skäl för att stänga av studenter från högskolan. Något som Säkerhetspolisen anser ska vara gällande. 

Lunds universitets rektor Erik Renström är positiv till regeringens utredning. 

– På det stora hela taget så från den erfarenhet jag har från tidigare så kan jag ju se att det är bra att universitetet får möjlighet att ha fler verktyg i dag och vi välkomnar den här utredningen. 

Enligt Erik Renström är det i nuläget inget stort problem för universitet, men menar samtidigt att det finns vissa problem med de nuvarande regelverken och studenter som inte kan fullgöra sin utbildning. Det kan exempelvis handla om de studenter som går utbildningar där yrket sedan kräver legitimation, som exempelvis läkaryrket. Studenterna har i första hand rätt till utbildningen vid universitetet, men kan sedan bli nekad praktik då regionen ställer andra och högre krav eftersom de måste förhålla sig bland annat till patientsäkerheten. 

– Så slutkontentan av det blev ju att universitetet blev skyldigt att anta en student i en kurs som man visste att den personen inte kommer att kunna slutföra.Och det är ju en idiotisk situation där en person upptar en plats, säger Erik Renström. 

Däremot kommer det inte bli ett enkelt arbete för lagstiftarna att formulera det nya regelverket. Erik Renström menar att man behöver kolla på vilka utbildningar som ska omfattas av regelverket och om samma krav ska sättas på olika legitimationsyrken. 

Men sen så behöver man antagligen göra en koppling med vilka brott det handlar om och vilken utbildning det rör sig om. Jag tror att det blir väldigt problematiskt om man ska säga att en brottsdömd överhuvudtaget inte ska få tillgång till högre utbildning. Men det är inte det jag uppfattar som att utredningen riktar in sig på.

Utredningen ska vara färdig i januari 2025.