Lundastudent kan bli ordförande för SFS

- in Kår, Nyheter

Den 3-5 maj kommer 58 medlemskårer att samlas i Kalmar för att bland annat välja en ordförande till Sveriges förenade studentkårer (SFS). Valberedningens förslag är Anton Silverbern – Lunds universitets studentkårers (Lus) nuvarande vice ordförande.
– Jag känner ett hälsosamt pirrande, säger Anton Silverbern.

Anton Silverbern började studera i Lund 2019 och engagerade sig i Socionomsektionen. Det var där intresset för studentfrågor väcktes. Efter examen 2022 har han innehaft två förtroendeuppdrag på heltid. Först var han ordförande för Samhällsvetarkåren och sedan blev han vice ordförande för Lus. Nu har han blivit nominerad till ordförande för SFS. 

Påverkansorganisationen SFS representerar cirka 390 000 studenter och doktorander i Sverige och är, enligt deras webbplats, en viktig samtalspartner när landets beslutsfattare diskuterar studenter.  

– Jag ser fram emot att kunna lyfta mitt engagemang ytterligare, säger Anton Silverbern.  

Bland annat intresserar sig Anton Silverbern för studenters ekonomiska förutsättningar.

– Särskilt när man ser till hur det ser ut i dag med stora kostnadsökningar i samhället generellt, så har ju studenter en låg ekonomisk standard, säger han. 

– En större del av ens ekonomi går ju till hyran. 35-40 procent beroende på studieort. 

I det sammanhanget menar han att det kan bli aktuellt att se över studiemedelssystemet och reglerna för bostadsbidrag. 

Förutom detta lyfter han vikten av att diskutera lärosätenas identitet i Sverige i dag och framåt. 

– Är den högre utbildningens roll att förbereda studenter för arbetsmarknaden eller har den en bredare funktion? Många menar just att den har en viktigare roll: att skapa goda  samhällsmedborgare. Högre utbildning ger också en möjlighet att anpassa sig efter en arbetsmarknad som förändras. Man får en bred kunskapsbas, förklarar han.

Om SFS

+

SFS grundades 1921 och samlar studentkårer från hela Sverige. De representerar studenters intressen på nationell nivå. Frågor de har arbetat med inkluderar studentbostäder och studiemedel. Förutom resebyrån Kilroy, har de även startat Akademibokhandeln och Studentkortet.

Källa: Din guide till SFS

Han tar även upp debatten om lärosätenas autonomi. 

– Grundpremissen är att forskningen ska vara fri och att staten inte ska styra vilka forskningsområden man ska forska i. På utbildningssidan har man kanske inte samma skydd mot den typen av politisk styrning, säger han. 

En annan fråga han tycker hör ihop med utbildningens identitet och roll är den om studenters hälsa. 

– Studenter har studier under större delen av året och samtidigt har man ingen försörjning under sommaren. Det gör att man ofta jobbar under sommaren och kanske också vid sidan av studierna. Det leder till att man har en tre- till femårsperiod utan möjlighet till sammanhängande återhämtning. Det kanske inte är den bästa förutsättningen för att ta till sig utbildningen, konstaterar han.  

Om Anton Silverbern skulle få posten som ordförande i SFS, har han möjlighet att arbeta vidare med studentfrågor på nationell och internationell nivå.

– Det är klart att det här är ett stort och ärofyllt uppdrag och jag vill göra mitt absolut bästa för att tackla det, säger han.   

– Man är lite nervös, men det tror jag är hälsosamt. Det visar att man bryr sig.