Studenter om kokainspår på nationer: ”Svårt att komma ifrån”

- in Frågan, Nationer, Nyheter

Att kokain hittats på en majoritet av nationerna i Lund kom inte som en överraskning för flera av stadens studenter. Vissa pekar på att nationerna kan ha bättre koll på toaletterna som en lösning.
– De hade kunnat ha bättre uppsikt på toaletterna så att man inte går in mer än en per bås, säger Markus Mattsson, student.

I en granskning som gjorts av Lundagård framkom det att spår av kokain påträffats på nio av tretton nationer.

– Jag läste artikeln och blev inte alls överraskad. Det är så som festkulturen i samhället ser ut, säger Albin Lundholm, student.

Albin Lundholm och Anders Josephson. Foto: Neo Wikman

Hans kompisar Anders Josephson och Anna nickar instämmande.

– Om det är så riksdagen ser ut kan man ana att det är likadant på nationer, säger Anna.

Alla tre håller med om att det är svårt för nationerna att göra något för att motverka kokainanvändandet. Detta eftersom det är ett utbrett problem i samhället.

– Man kan markera väldigt tydligt att droger inte är välkomna på nationer, men jag tror det är svårt att göra något mer än så, säger Anders Josephson.

Gerrit Krönert, student och förman
på Helsingkrona nation.
Foto: Neo Wikman

Gerrit Krönert, student och förman på Helsingkrona nation, anser att nationerna jobbar med problemet i den kapacitet de kan. Han påpekar bland annat att alla aktiva på nationen går en utbildning om droger.

– Det är ett samhällsproblem som oundvikligt kommer att speglas på nationerna. Det går inte att separera, säger han.

Andra studenter som Lundagård pratar med pekar dock på att det kan finnas vissa brister i hur bra koll nationerna har på toaletterna. Det var just på toaletterna som kokainet hittades under granskningen. En av de studenter som delar den åsikten är Markus Mattsson.

– De hade kunnat ha bättre uppsikt på toaletterna så att man inte går in mer än en per bås. Jag har aldrig sett någon inne på toan. Jag förstår att det kan vara svårt med personal på klubbkvällar, men det hade nog hjälpt, säger han.

Markus Mattsson. Foto: Neo Wikman

Trots att de som Lundagård pratar med inte är förvånade över resultatet av granskningen är det få som faktiskt sett någon ta kokain på en nation.

– Jag blev förvånad att det var så utbrett för jag har aldrig märkt någonting när jag varit på nation. Jag tycker att det är tråkigt för det känns inte som något nationerna står för. Samtidigt är det nog svårt att komma ifrån helt och hållet, säger Ester Madshus.

Men två personer som vill förbli anonyma berättar att de stött på personer som varit påverkade av kokain på nation. De tycker det är tråkigt att folk inte vet bättre och olustigt att det förekommer i så bred utsträckning på klubbscenen.

– Det är väldigt tydligt när de tagit något. De tillhör inte den närmsta kretsen, men det är ändå personer som man hälsar på, säger en av dem.