EU-val: Vad vill kandidaterna?

- in Guider, Politik
@Lundagård

Den 9 juni äger Europaparlamentsvalet rum i Sverige. Lundagård kontaktade de åtta riksdagspartiernas kandidater till EU-valet för att ta reda på var de står i ett antal centrala sakfrågor och varför just en lundastudent ska lägga sin röst på dem och deras parti.

Hashtagen visar kandidatens plats på partiets lista för Europaparlamentsvalet. Klicka på faktarutan för att se kandidatens svar.

Illustration: Stina Jonsson

Vänsterpartiet

#1 Jonas Sjöstedt

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
Klimatet, trygga jobb och välfärden. EU måste möjliggöra vänsterpolitik.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
EU måste göra mer för klimatet. Vi vill ha nollutsläpp senast 2040. Ta tillbaka kontrollen över järnvägen för bättre och billigare tåg. Ändra elmarknaden så att vi får låga och stabila elpriser, det behövs för att få bort det fossila. EU-regler som i dag sätter marknaden före klimatet måste ändras.

Hur stor invandring ska EU ha?
Europa behöver arbetskraft. EU:s flyktingpolitik som hindrar människor från att söka skydd i unionen leder till att människor dör på Medelhavet och fastnar i fångläger under vidriga omständigheter. Det är omänskligt och måste få ett stopp.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
Mer samarbete mellan länder, mindre överstatlighet. Medlemsländer ska samarbeta om gemensamma utmaningar, som klimatet. EU ska möjliggöra att medborgarnas intressen sätts framför vinstintresset.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
För att byta ut högerpolitiken, få en mer rättvis och solidarisk utveckling i Sverige och världen.

Illustration: Stina Jonsson

Socialdemokraterna

#1 Heléne Fritzon

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
I en orolig tid är svenska folkets säkerhet och trygghet viktigast. Tillsammans ska vi också göra en rättvis klimatomställning och stärka ekonomin.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
EU måste höja ambitionerna för att vi ska klara klimatomställningen. Vi socialdemokrater vill därför skärpa EU:s klimatmål till 95 procent år 2040 för att fler länder ska göra mer för att få ned utsläppen.

Hur stor invandring ska EU ha?
EU har nu en migrationspakt efter nästan 10 års förhandlingar, som gör att fler länder tar gemensamt ansvar för invandringen. Det är viktigt för Sverige med en migrationspolitik i EU som bygger på ordning och reda.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
Ett Europa i fred och frihet som håller samman, och att demokratin och rättsstaten står stark. Ett Europa där EU har ledartröjan i klimatomställningen och unga människor känner hopp och framtidstro.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
Jag kommer att kämpa för att lämna över ett säkert och hållbart Europa till kommande generationer.

Illustration: Stina Jonsson

Miljöpartiet

#1 Alice Bah Kuhnke

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
Klimatet, demokratin och naturen.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
Sluta med gräddfiler till de rikaste: Miniminivå för koldioxidskatt inom hela EU. Utsläpp ska bekämpas, inte belönas: Förbjud fossila subventioner och rikta om finansiella flöden från fossilt till hållbart. En rättvis omställning: Stötta de svagaste hushållen och investera i en rättvis omställning.

Hur stor invandring ska EU ha?
Arbetskraftsinvandring är en förutsättning för att vi ska kunna stärka välfärden, genomföra klimatomställningen och stärka EU:s konkurrenskraft. Miljöpartiet arbetar för ett humant och rättssäkert asylsystem, där den som har behov av EU:s skydd också får det.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
Ett EU som respekterar att naturen sätter ramarna och ekonomin används för att uppnå ett rättvist samhälle, där friheterna och de demokratiska krafterna har vunnit mot populismen och högerextremismen.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
Miljöpartiet är det enda parti som är beredda att göra det som krävs för att möta klimatkrisen.

Illustration: Stina Jonsson

Centerpartiet

#1 Emma Wiesner

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
Ambitiösa klimatmål, stärkt demokrati i hela EU och stopp för all finansiering av fossilt bränsle.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
Stoppa subventionerna av fossila bränslen, prissätt fossilt material i alla produkter på EU:s marknad, inför en klimatdeklaration på alla varor så att konsumenter ser dess klimatavtryck och sätt ett klimatlås på EU:s budget så att länder som inte uppnår sina klimatmål förlorar EU-medel.

Hur stor invandring ska EU ha?
Migrationspolitiken i EU ska präglas av medmänsklighet och ordning och reda. Det innebär att alla EU-länder ska ta ett delat ansvar för människor på flykt. Asylrätten är en viktig princip och en grundsten i internationell rätt som måste respekteras och skyddas.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
Vi vill se en konkurrenskraftig marknad med företag som ligger längst fram i den gröna omställningen tack vare innovation och forskning. Vi har lyckats få ner utsläppen, ställt om till förnybart i hela unionen, och frigjort oss från beroendet av fossila skurkstater.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
EU hotas. För freden, friheten och klimatet behöver vi centerpartister i Bryssel som håller gränsen mot Ryssland, mot rasismen och klimatförnekarna.

Illustration: Stina Jonsson

Liberalerna

#3 Simona Mohamsson

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
Skapa ett ”antagning.eu”, EU-polis och bort med vetorätten så att EU kan stå upp mot skurkstater.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
Genom att sluta hålla fossilindustrin om ryggen och inkludera fler sektorer i utsläppsrättshandeln – som för övrigt är ett jättebra system, samt satsa på koldioxidlagring och klimattullar.

Hur stor invandring ska EU ha?
Ingen sätter sina barn i en gummibåt om man har ett annat val. EU ska självklart ta sitt ansvar och ta emot invandring och det är jätteviktigt att asylrätten respekteras. Vi behöver fler lagliga vägar till unionen och alla länder måste hjälpas åt.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
Friheterna är fler. Du har aborträtt oavsett vilket land du råkar bo i, Ukraina är medlemsland och pengar som idag går till arga franska bönder satsas på klimatarbete, utbildning och forskning.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
Jag står redo att arbeta dag och natt för dig som vill ha en mer progressiv och frihetlig union.

Illustration: Stina Jonsson

Moderaterna

#1 Tomas Tobé

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
Stöd till Ukraina, en europeisk specialpolis mot gängen och fler ska kunna studera ute i Europa.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
Vår klimatpolitik är optimistisk, lösningsorienterad och bygger på kombinationen av tekniska innovationer, ekonomisk tillväxt och politiskt ansvarstagande. Framåt behöver vi investera mycket mer i förnybar energi, men vi måste också investera i den närmast fossilfria kärnkraften.

Hur stor invandring ska EU ha?
Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till asyl. Vi vill att EU ska få kontroll på invandringen, den ska vara lägre än i dag, genom samarbete med länderna i närområdet och vi vill använda biståndspolitiken för att adressera orsakerna till att människor migrerar.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
EU är mer än inre marknad och klimatmål. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter. Kommande generationer ska se ljust på Europa; ett fritt och säkert Europa.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
För att få saker gjorda, men som säger nej när det behövs, som till ett EU-förbud av vitt snus.

Illustration: Stina Jonsson

Kristdemokraterna

#1 Alice Teodorescu Måwe

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
1. Trygghet, från såväl inre som yttre hot.
2. Avveckla sociala pelaren.
3. Realistiska klimatmål.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
Vi behöver storskalig utbyggnad av fossilfri el – inklusive kärnkraft – för att elektrifiera
fordonsflotta och tung industri (till exempel grönt stål). Låt skogen få brukas och inte bara vara en kolsänka. Skogens produkter kan tränga undan stora mängder fossilbaserat inom till exempel byggande och förpackning.

Hur stor invandring ska EU ha?
Vi har ett gemensamt ansvar för människor på flykt. KD vill att man söker asyl och får sin sak prövad utanför EU och därefter får komma till det land man beviljas uppehållstillstånd i. Vi behöver komma tillrätta med problem relaterade till integrationen genom att kontrollera och minska migrationen.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
EU ska utgå från sina kärnuppgifter om att värna fred, frihet och frihandel, hålla sig borta från sådant som bättre sköts nationellt och samtidigt ta ett utökat ansvar i frågor där det är befogat.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
Jag är en röst för att sätta gränser för vad EU ska göra och försvara friheten varhelst den hotas.

Illustration: Stina Jonsson

Sverigedemokraterna

#1 Charlie Weimers

+
Lista dina tre viktigaste valfrågor.
Mer Sverige, mindre EU. Verklighetsanpassad klimatpolitik. Ingen död på medelhavet och minskad migration.

Hur ska EU minska sina utsläpp?
Klassa kärnkraft som hållbar, så att vi får mer ren och billig el. Satsa på forskning och innovation, så att vi kan hjälpa andra att ställa om. Mer hållbart skogsbruk i Europa, så det skövlas mindre regnskog. Mer gruvindustri i Europa, så vi slipper ryska råvaror.

Hur stor invandring ska EU ha?
Europa lider i dag av segregation, islamism, rotlöshet och en enorm kriminalitet – det sista Europa behöver är stor invandring. Europa borde fokusera på att skicka hem folk som saknar asyl, brottslingar, islamister och folk som uppenbart inte vill assimilera sig till vår kultur och sätt att leva.

Hur vill du att EU ser ut i framtiden?
Min vision för EU är en union som enkom ägnar sig åt att vara ett frihandelsprojekt. En union där vi samarbetar kring gemensamma utmaningar, men där vi får bestämma vår egen politik på övriga områden.

Varför ska en lundastudent rösta på dig?
Som gammal lundastudent själv, så kommer jag kämpa för ett fortsatt fritt Sverige, där ni bestämmer.

Fotnot: För Sverigedemokraterna är det inte toppkandidaten Charlie Weimers som svarat, utan Ungsvenskarnas Linus Nilsson, som också kandiderar till Europaparlamentet.