Tonerna sabbar tentan

- in Nyheter
@Lundagård

Sjunger grannen karaoke på högsta volym när du pluggar? Då riskerar du att missa tentan. Det visar en ny studie från Ljudmiljöcentrum i Lund.

Försökspersonerna märkte inte själva att de pluggade sämre när de lyssnade på musik. Men ett läsförståelsetest visade ändå att de inte kunde redogöra lika väl för innehållet i texterna som de läst med musik i öronen.

– I dag är det vanligt att man läser till musik, särskilt på grundnivå. Det är kanske inte så vanligt på doktorandnivå men det förekommer absolut. Vi ville testa hur man påverkas av det, säger Frans Mossberg som är koordinator och föreståndare för Ljudmiljöcentrum.

Det visade sig att försökspersonerna – alla studenter – förstod mest av texterna de läste i tystnad. Sämst gick det när de läste till musik de antogs ogilla. När de läste till musik de föredrog att studera till gick det något bättre.

En psykolog gjorde även personlighetstest och arbetsminnestest på försökspersonerna. Man visste sedan tidigare att extroverta personer tolererar, till och med gillar, många intryck.

Detta visade också studien. Hypotesen forskarna hade var att de som har stort arbetsminne lättare klarar av att hantera de extra intryck som musiken innebär. Men den hypotesen kunde undersökningen inte bekräfta.

Studien genomfördes i källaren under Språk- och litteraturcentrum i Lund i det så kallade humanistlaboratoriet.

– Texterna lästes på en monitor som är kopplad till en ögonrörelsemätare som registrerar vilka ord försökspersonen stannar upp på eller om denne går tillbaka i texten. Försökspersonerna fick själva välja när de ville byta sida, berättar Kenneth Holmqvist, docent i kognitionsvetenskap och föreståndare för Humanistlaboratoriet.

Han visar labbets tre ögonrörelsemätare som köptes in för nästan 400 000 kronor styck för ett halvår sedan.

– Vi förväntade oss att se en skillnad i ögonrörelserna när försökspersonerna utsattes för ljud. Vi trodde att de skulle vara tvungna att gå tillbaka i texten för att förstå den men de som läste märkte aldrig att de blev störda, för de gick aldrig tillbaka i texten. Däremot märktes det på det efterföljande läsförståelsetestet att de hade störts, förklarar Kenneth Holmqvist.

Den generella slutsatsen att musik stör när man läser var inte särskilt oväntad enligt Ljudmiljöcentrums föreståndare Frans Mossberg.

– Men det är ändå kul att kunna bekräfta det, säger han.

Så slutsatsen är att man ska undvika musik när man pluggar?

– Det är kanske lite hårddraget. Men har man problem att läsa med musik ska man fundera på att läsa utan musik. Överhuvudtaget tycker jag att om man har svårt att stå ut med relativ tystnad så kan det vara ett tecken på att något är lite galet.

Lyssnar du själv på musik när du läser?

– Jag har i stort sett aldrig på musik när jag läser, delvis beroende på att jag är musiker, musikmänniska och musikforskare. Därför blir jag nog mer uppmärksam på musik. Jag börjar lätt dras in i stämmor, takter toner och melodier och sen har jag väldigt lätt att börja drömma också.

Text: Lucas Mathisen
Illustration: Maria Esaiasson