Utländska ansökningar avvisas

- in Nyheter
@Lundagård

Antagningssystemet till den svenska högskolan håller på att kollapsa. En majoritet av lärosätena tänker stryka tusentals ansökningar från utlandet. Men inte Lunds universitet som anser att förfarandet bryter mot lagen.

Antalet utländska sökande till höstens högskoleutbildningar har ökat från 4 000 till 20 000. Orsaken är att studera.nu öppnats för ansökningar från personer med utländskt personnummer. Nu befarar man på Verket för högskoleservice, VHS, att hela antagningen inför höstterminen kan kollapsa.

– Det är svårt att hinna kolla alla betyg från ett land som Pakistan där 10 000 har sökt. Risken är att man inte hinner handlägga alla ärenden. Då blir man inte klar till urvalet och terminen kan inte starta i tid. Men man kan ju inte låta svenska universitet stå stilla i en månad bara för detta, säger Pierre Bastin, chef vid enheten för antagningsproduktion på VHS.

Kan bryta mot lagen

Tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har VHS gått ut med tre rekommendationer om hur lärosätena ska minska antalet sökande. Det tredje förslaget är det mest kontroversiella. Lärosätena uppmanas där att avvisa sökande från länder utanför EU med hänvisning till att deras ansökan om uppehållstillstånd inte kommer att kunna hanteras i tid. SUHF påpekar redan i det brev som gått ut till lärosätena att det tredje förslaget kan bryta mot förvaltningsrättsliga principer.

– Lärosätena vill ha sökande utifrån, nu har man helt enkelt lyckats för bra. Handläggningen hinner inte bli klar i tid och studenterna själva hinner inte få uppehållstillstånd eller bostad. Då ser vi det här som en nödlösning. Alternativet är att man får en tom studieplats i stället, säger Pierre Bastin.

”Fingertoppskänslig formuleringskonst”

En majoritet av de svenska lärosätena ställer sig bakom rekommendationerna, däribland universiteten i Uppsala, Göteborg och Stockholm. Men många lärosäten är osäkra på hur de ska formulera sina avslag. ”Det krävs en fingertoppskänslig formuleringskonst för att våra åtgärder inte skall sammanblandas med Migrationsverkets procedurer för uppehållstillstånd och avvisning”, skriver rektorn för Karlstads universitet, Kerstin Norén, i ett svar till VHS.

Lunds universitet däremot tänker inte följa anvisningarna. Man hänvisar bland annat till att den tredje rekommendationen saknar rättsligt stöd. Dessutom har lärosätet stärkt sin administration för att kunna hantera alla sökande.

– Detta är ny mark för oss, men vi har förberett oss. Vi har både vidareutbildat befintlig personal och nyanställt för att kunna ta hand om alla ansökningar, säger Tarmo Haavisto, chef för studerandeenheten vid Lunds universitet.

Fotnot: Sedan artikeln publicerades har de flesta högskolor backat från SUHF:s rekommendationer och lovat att behandla alla utländska ansökningar.

Text: Marek Stefaniak