Nations- och kårobligatoriet avskaffat

- in Nyheter

Nu är det officiellt, nations- och kårobligatoriet avskaffas. Ett väntat beslut som välkomnades med applåder från riksdagens borgerliga ledamöter.

– Att även studenter nu ska få åtnjuta föreningsfrihet är sannerligen något att fira, skriver Pär Gustafsson, ordförande för Liberala studenter, i ett pressmeddelande.

I eftermiddags beslutade riksdagen i frågan som debatterats i årtionden. Kårobligatoriet försvinner den 1 juli 2010. Medlemskap i en studentkår kommer därefter att bli frivilligt.

– Detta är en historisk frihetsreform. I dag skålar jag i champagne för studenternas föreningsfrihet, och hoppas många gör det med mig, skriver Pär Gustafsson i ett pressmeddelande.

Avskaffandet kommer bland annat att innebära att det genomsnittliga statliga bidraget till en helårsstudent kommer att sjunka från omkring 500 kronor i månaden till en omkring en hundralapp.

– Ett oansvarigt beslut, menar Moa Neuman, som uttrycker djup oro över kårernas framtid:

– Den ekonomiska ersättningen till kårerna kommer att bli en en tredjedel av vad utredarna tidigare sagt. Jag har frågat dem och de säger att de inte har räknat på det här överhuvudtaget. Man har alltså inte gjort någon konsekvensanalys. Ändå tar man det här beslutet, säger hon.

Uppmaning om att fortsätta kämpa

Studentkårer vid universitet och högskolor ska även i fortsättningen ha rätt att utse representanter i styrelser och andra organ inom lärosätet. Verksamheter för studentinflytande ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag kommer även i fortsättningen finnas kvar.

– Det är verkligen stötande att de borgerliga ledamöterna applåderar det här beslutet som kommer att leda till minskad verksamhet för kårerna, säger Moa Neuman och fortsätter:

– Jag uppmanar alla kårer att fortsätta kämpa och att inte vara tysta. Vi kommer att fixa det här ändå.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot riksdagens beslut.

Text: Mathias Rosquist