Här ska universitetet satsa

- in Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

1,6 miljarder i kassakistan, men Lunds universitet ber ändå om mer pengar i statliga anslag för de närmaste åren.

Pengarna ska bland annat gå till Apotekarutbildning, Campus Helsingborg och ESS.

3,96 miljarder kronor. Så stort anslag fick Lunds universitet från staten förra året. Under de kommande åren hoppas universitetet på att locka över fyra miljarder.

I budgetunderlaget till regeringen listar universitetsstyrelsen de största pengaslukarna för perioden 2012-2014. Här ska universitet satsa:

Fler studenter

Lunds universitet är populärt, och nya utbildningar gör att universitetsstyrelsen tror att universitet kommer att fortsätta att locka många studenter under de kommande åren. Enligt en prognos nås toppen 2012. Universitetet vill få takbeloppet höjt med motsvarande 1 000 helårsstudenter.

Apotekarutbildning

Tillsammans med Köpenhamns universitet vill Lund starta en apotekarutbildning. Om allt går enligt planerna kommer 40 studenter att börja utbildningen höstterminen 2012.

Lärarutbildning

Högskoleverket har gett Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad bakläxa på ansökan om att få starta en gemensam lärarutbildning. Nu har nya handlingar skickats in, och besked väntas vilken dag som helst. Lärosätena vill utbilda lärare i 23 ämnen för undervisning på både högstadiet och gymnasiet med start i höst.

Utbildningen ska ske i Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Campus Helsingborg

Med bostadsgaranti och nära samarbete med kommunen ska Campus Helsingborg fortsätta att locka nya studenter, inte minst från studieovana miljöer.

Fram till 2013 ska Campus utökas med 1 000 helårsstudenter. En stor del av ökningen kommer från den nya lärarutbildningen.

Max IV och ESS

Lunds universitet har en forskningsbudget på omkring 4 miljarder och kallar sig Sveriges starkaste forskningsuniversitet. Nu höjs ribban. Universitetet vill bli ledande inte bara i Europa utan i hela världen.

Flaggskeppen heter Max IV och ESS. Universitetet räknar med att bidra med åtminstone 100 miljoner per år från 2013.

Universitetet lyfter också behovet av mer pengar till den konstnärliga forskarutbildningen.

Nya lokaler

Ett nytt centrum för humaniora och teologi beräknas stå klart 2014 och kosta universitetet 28 miljoner kronor per år i hyra. Förutom detta finns en ny förvaltningslokal och nya lokaler för Musikhögskolan i tankarna. Om de blir verklighet kommer hyreskostnaderna att uppgå till omkring 45 årliga miljoner.