Jacksons brev till Björklund

”Slavauktionen” på Hallands nation har nått den amerikanska medborgarrättsaktivisten Jesse Jackson. I ett skarpt formulerat brev till utbildningsminister Jan Björklund uppmanar han ministern att arbeta för att öka kunskapen om slaveriet. Läs hela brevet här.

Baptistpastorn Jesse Jackson är en av USA:s mest kända medborgarrättskämpar, och var en av Martin Luther Kings närmaste män.

Nu har Jackson nåtts av den mycket uppmärksammade ”slavauktionen” på Hallands nation, som Lundagård kunde berätta om för drygt två veckor sedan.

Uppmanar till åtgärder

I ett brev, som skickats till utbildningsminister Jan Björklund och svenska ambassaden i Washington, rasar Jesse Jackson mot det inträffade.

– Jag uppmanar dig att vidta mer aktiva åtgärder för att utbilda vissa av dina medborgare om slaveriets historia och den roll som Sverige har spelat i detta, skriver medborgarrättsaktivisten bland annat.

Läs hela brevet här

http://lundagard.se/wp-content/uploads/2011/05/JJBrevNationalHeadquartersWebb.pdf