Anstormning möts av akutboende

- in Bostad, Studentliv
@Lundagård

Lundastudenternas egen bostadsförmedling tar emot rekordmånga studenter med ny hemsida och ett akutboende i dagislokaler på tio platser. Nästa mål: heltidsarvoderad förmedlare.

Återigen väntas rekordmånga studenter börja i Lund till hösten, och återigen befaras många få gå utan bostad. För att möta anstormningen har studentkårernas andrahandsförmedling Bopoolen.nu genomfört en upprustning av hemsidan, samtidigt som de i år också erbjuder ett akutboende som öppnar idag måndag.

Boendet finansieras av kommunen och universitet bistår med sängar. Det kommer att ha öppet september ut, men endast ha rum för tio personer.

Internationella studenter drabbas

Exakt hur många studenter som väntas bli utan boende i år vet inte Bopoolens Tova Bennet.

– Men jag har definitivt känt av ett ökat tryck jämfört med förra året, säger Tova Bennet på Bopoolen, som även kampanjar för att Lundaborna ska låna ut sina soffor.

– Bland de internationella studenterna får ungefär hälften bostadshjälp via International housing office. Mellan 800 och 1000 studenter måste hitta boende på egen hand. Jag kan tänka mig att vissa är här en hel termin utan riktigt boende, säger Tova Bennet.

Satsar på långvariga lösningar

Satsningar som sträcker sig längre än de akuta boendet är också på gång. Tillsammans med kommunen och universitetet har Lunds universitets studentkårer under våren förhandlat om en utökning av Bopoolens verksamhet.

– Något beslut är ännu inte taget, men det förslag som ligger nu innebär bland annat att en person ska arbeta heltidsarvoderat på Bopoolen, berättar Emma Jungmark, Lus vice ordförande.

Hur förbättrar en heltidsarvodering bostadssituationen?

– Det kommer att ge möjligheter att vara ute och träffa fler hyresvärdar och att arbeta mer långsiktigt, säger Emma.

Om förslaget går igenom väntas omorganisationen att börja till årsskiftet, och förhoppningsvis kommer resultat att märkas nästa höst enligt Lus.

Borde universitetet satsa mer på bostäder?

– Tidigare har lagstiftning stått i vägen för bostadsprojekt från universitetets sida. Nu ligger dock flera planer på projekt i startgroparna, avslutar Emma Jungmark.

text: Sara Bengtson