Utbildningssatsning utan sökande

- in Studentliv
@Jacob Hederos

Starten av den nya lärarutbildningen har kantats av flera haverier.  Nu blev även antalet sökande få, och de fyller nu de tomma platserna med sena anmälningar.

Under veckan presenterades det andra urvalet till höstens utbildningar. För den nystartade ämneslärarutbildningen vid campus Helsingborg och Högskolan i Kristianstad innebar detta att flera restplatser kvarstår. Reserver som anmält sig genom sen anmälan kommer nu kontaktas för att fylla de sista platserna.

– I inriktningen samhällsvetenskap blev det 13 sökande till runt 30 platser, så vi har därför vänt oss till de som hörde av sig efter den 15 april när ansökningsperioden stängde, säger Håkan Sandgren, utbildningschef.

”Inkörningsperiod”

Nationellt sett står sjönk ansökningarna med över 14 procent till lärarutbildningarna, och sett över länen stack Skåne ut med flest sökande vid den första antagningsomgången. Detta till trots att den nya utbildningen endast fick hälften av sina ansökningar till examensrätter godkända av högskoleverket.

– Vi är ganska nöjda med resultatet. Det är en helt ny utbildning, så vi fick räkna med en inkörningsperiod, säger Håkan Sandgren.

Studerande på en ort

Tidigare har det förekommit flera frågetecken över studenternas studiesituation. I planeringsstadiet diskuterades bland annat hur studierna skulle förläggas mellan de tre samarbetsorterna Helsingborg, Lund och Kristianstad.

– Men som det ser ut kommer de vanligaste kombinationerna av huvudämne och andraämne leda till att studenterna stannar på en studieort, säger Håkan Sandgren.

Fördelaktigt medlemskap

Men studentlivet har förberett så att studenterna inte ska behöva hamna i kläm, oavsett var de går.

– Genom ett specialmedlemskap kommer studenterna vara med i både Studentlund och Kristianstads studentkår, säger Humanist och Teologkårens, Hts, ordförande Hannah-Maria Skoglund.  Från Lunds sida är det Hts som organiserar den nya studenternas studiebevakning. Men under den inledande novischperioden kommer studentföreningen Agora i Helsingborg välkomna studenterna i den nya utbildningen.

Olika utbildningskulturer

Ämneslärarutbildningen sker i ett samarbete med Kristianstads högskola, och även om det inte ser ut att bli något utbyggt pendlande för studenter, så har den nya utbildningen inneburit många praktiska problem.

– Det har varit två utbildningskulturer som har behövts sammanfogas, och det är ett arbete som vi i fortsättningen kommer arbeta med när samarbetet ska utvecklas, säger utbildningschefen Håkan Sandgren.