Varför ska vi ha högre utbildning?

Delar av den debatt som rasar om Centerpartiet idéprogram skulle behövas för att den högre utbildningen ska kunna utveckla kvalité och hänga med i samhällsutvecklingen, tycker Isak Engqvist.

 

För nästan ett år sedan var jag på ett seminarium om den framtida högre utbildningen som samlade politiker från båda sidor blocket. Man var eniga om att mer resurser behövs och att man ska satsa på en kvalitativ utbildning. Men på frågan om vad kvalité är eller vad den högre utbildningen syftar till, ekade rummet av tystnad.

Det verkar saknas tydliga idéer om den högre utbildningens syfte. Många kanske tänker att det handlar om att skaffa sig en utbildning för att sedan kunna få ett jobb efter examen. Men visst finns det också andra värden. Högre utbildning handlar för mig också om bildningsvärde, forskning och samhällsutveckling.

Idag finns både bra och skrämmande exempel på den högskole- och universitetsutbildningars förmåga att ge relevanta kunskaper för arbetslivet. Men att endast förse Sverige med arbetskraft kommer inte räcka i längden som mål för den högre utbildningen. Det måste också vara en plats som gör Sverige till en stark forskningsnation, och gör att människor kan ta del och vara aktiva i samhällsutvecklingen.

Fastän resurstilldelningssystemet förändrades 2010 så att kvalitétsutvärderingar fick något större betydelse så behövs det en större förändring. I dag bygger resursfördelningen till stor del på antalet studieplatser och helårsstuderande. Tänk om pengarna i stället delades ut också med tanke på hur bra det exempelvis går för studenterna på arbetsmarknaden efter examen, eller hur många som ger sig ut i den globala forskningsvärlden? Eller varför inte låta studenternas utvärderingar av sin utbildning väga tyngre? Fler av dessa tankar kommer behövas för att det svenska utbildningssystemet ska ha internationellt konkurrenskraftiga utbildningar i en värld där såväl arbetsmarknad som forskning är global.

När politiker och opinionsbildare från höger till vänster ropar på mer resurser till högskolesverige, kräv då också att de berättar varför de tycker att högre utbildning är viktigt, vilka syften som de tycker finns bakom. För utan en plan på hur pengarna ska användas så spelar satsningarna ingen roll.