AF Bostäder utökar med Vegalyckan

- in Nyheter

Nu har spaden satts i marken för nya studentbostaden Vegalyckan. Projektet är ett samarbete mellan AF Bostäder och Lundafastigheter och ska rymma 110 nya studentlägenheter.

– Efter mer än tre års förberedelser känns det fantastiskt att äntligen börja bygga, säger Henrik Krantz, vd för AF Bostäder.

Niklas Emgård är arkitekten bakom Vegalyckan.
Niklas Emgård är arkitekten bakom Vegalyckan.
Foto: Carl-Johan Kullving

Vegalyckan blir en bågformad byggnad i tre och ett halvt plan längs Råbyvägen, direkt söder om Studentlyckan. På det nedre planet inryms en grundskola för 260 elever medan de övriga våningarna rymmer 110 studentlägenheter fördelade mellan pentryrum och parlägenheter. Här kommer sammanlagt 172 studenter att bo och den preliminära hyran kommer att vara på mellan 2900 till strax över 4000 kronor per person, beroende på lägenhet.

– Vegalyckans utemiljö kommer att ligga i västerläge och gå ihop med Studentlyckan på ett naturligt sätt, säger Niklas Emgård som är en av arkitekterna som ritat byggnaden. Han förutser många fina grillkvällar för studenterna när bygget står klart hösten 2015.

– Skolbarnen får förmiddagssolen och studenterna kan njuta av kvällssolen när de kommer hem från föreläsningarna, säger han.

Tredimensionell byggnadsplanering

Robin Heed är bostadsombudsman på AF Bostäder och har varit delaktig i planeringen av Vegalyckan.

– Det känns grymt kul att få vara med om en nybyggnation, men framförallt att kunna visa att vi gör någonting åt bostadsbristen för studenter, säger han.

Vegalyckan är ett exempel på så kallad tredimensionell fastighetsbildning, vilket innebär att huset delas i två fastigheter med separata energisystem, ventilationer, vatten och avlopp. Genom att bygga två helt olika verksamheter ovanpå varandra har man lyckats hålla nere investeringskostnaderna och därmed även studenternas hyror.

– Det här är ett bra exempel på hur vi försöker utnyttja tillgänglig mark maximalt. Byggnadsprojektet har gått snabbare än vanligt just för att två olika parter har kunnat samarbeta kring en gemensam fastighet, säger Robin Heed.

Henrik Krantz, verkställande direktör på AF Bostäder, är glad över att bygget kan börja.
Henrik Krantz, verkställande direktör på AF Bostäder, är glad över att bygget kan börja.
Foto: Carl-Johan Kullving

BoKompakt nästa steg

För AF Bostäder väntar härnäst att bygga 22 BoKompakt-lägenheter på Norra Fäladen i kvarteret E-ringen. Byggstart sker i vinter. Henrik Krantz är vd för AF Bostäder och berättar att man hela tiden provar olika vägar för att få ner studenternas boendekostnader.

– På Vegalyckan har vi lyckats pressa kostnaderna genom samarbetet med Lundafastigheter. Med BoKompakt bygger vi kompaktare lägenheter som ändå tillgodoser de flesta studenters behov, säger han.

AF Bostäder arbetar även med en detaljplan för ett nytt studentboende vid korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen.

– Men det ligger längre fram i tiden. Där hoppas vi att detaljplanen ska vara klar i slutet av 2014, säger Henrik Krantz.

 

 

 

 

Fakta

[checklist]

Fakta BoKompakt

  • AF Bostäder har fått dispens från Boverkets regler om tillgänglighet för att få bygga 22 lägenheter i storleken 10-37 kvadratmeter för en till tre hyresgäster.
  • Syftet är att kunna erbjuda studenterna billigare boende. En vetenskaplig studie och utvärdering av hyresgästernas upplevelser kommer att genomföras.

[/checklist]