Nationerna knarkutbildar

- in Nyheter

Nu ska kommunen samarbeta med Kuratorskollegiet i kampanjen Krogar mot Knark. Kommunen är nöjda över att nationerna är med i arbetet. Kuratorskollegiet låter nationerna själva bestämma vem som ska delta i utbildningen.

Krogar mot knark är ett nationellt projekt där över 50 kommuner deltar. I Lund är nationerna genom Kuratorskollegiet en del av samarbetet med kommunen. Deltar gör också Polisen och Restaurangägare i Lund. På den nationella hemsidan står som tydligt mål att minska och försvåra bruket av narkotika i krogmiljö. Hos kommunen i Lund är målet främst att människor ska få reda på att narkotika är farligt.
– Målet är att öka medvetenheten om riskerna med framför allt cannabisbruk, som är den vanligaste drogen. Att det ger bestående men på hjärnan om drogen brukas tidigt i livet. Målet är också att krogägarna och nationerna ska ta ansvar för arbetsmiljön, säger Stéfanie Feldmann Olofsson som är kommunens samordnare för projektet.

Oklar kontakt
Syftet är att kampanjen ska implementeras under året men än så länge verkar samarbetet ha en del oklarheter. Kontakten mellan Kuratorskollegiet och kommunen har hittills endast skett via mejl.
– Vi har inte hunnit ha något möte mellan mig och kommunen än. Det vi har jobbat med, mejl-ledes just nu, är att kalla till utbildningen och i mitt fall att börja ta in intresseanmälningar från nationerna. Det här är ett samarbete för alla krögare i Lund, poängterar Oskar Palmerot, ordförande för Kuratorskollegiet.

Utbildning i mars
Det enda konkreta inom kampanjen hittills är en utbildningsdag för deltagarna som kommer att ske den fjärde mars.
– Samarbetet är i sin linda, men vi kommer att ha en första utbildning där nyckelpersoner utbildas i hur miljön kan förbättras på krogen och hur personalen kan se tecken på sina gäster. Det handlar om allt från arbetsmiljön till vilka situationer personalen ska reagera på, säger Stéfanie Feldmann Olofsson.

Kuratorskollegiet ser det inte som sin uppgift att locka specifika deltagare från nationerna till utbildningen.
– Det är upp till nationerna själva att ta beslutet om vem från nationen som ska delta. Vi i KK står bara med som en av arrangörerna och vi är också de som kommunen planerar utbildningen tillsammans med. Jag är med och planerar utbildningen i sin helhet för att ge perspektiv på vad som bör tas upp och vad som är relevant för just nationerna. Nationerna själva bestämmer vilka representanter de vill skicka till utbildningen, men vi rekommenderar minst två personer, säger Oskar Palmerot.

Kuratorskollegiets ordförande säger att hans roll främst är att vara med och utforma utbildningen. Men kommunens samordnare är inte informerad om uppgiften.
– Det är fantastiskt om vi kan skräddarsy utbildningen tillsammans, men det är inget vi har pratat om, säger Stéfanie Feldmann Olofsson.
Vad förväntar sig kommunen av nationerna?
– En stor vinst är redan gjord, att nationerna har tagit ställning och ser att bruket av narkotika har ökat. Att de har tagit upp frågan på agendan och aktivt vill motverka narkotikabruk, säger Stéfanie Feldmann Olofsson, kommunens samordnare för projektet.