Detta är Lunds blivande vänort

- in Nyheter

Ett vänortssamarbete mellan den ukrainska staden Rivne och Lund är på gång. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påbörjades, har insatser för att hjälpa de attackerade organiserats på mikro- och makronivå.

– Ukraina får inte samma uppmärksamhet, förklarar Mats Helmfrid (M), kommunfullmäktiges ordförande i Lund. 

Valet av staden Rivne föll sig naturligt då Lunds polska vänort Zabrze redan hade ett samarbete med staden. Rivne är en stad som innan kriget hade cirka 250 000 invånare och inhyser universitet. 

Staden är placerad i västra Ukraina, en bit från den belarusiska gränsen. I ABC News i mars 2022 förklarade den dåvarande borgmästaren Oleksandr Tretyak att man också känner av hotet från sin belarusiska granne.

Mats Helmfrid (M), kommun-
fullmäktiges ordförande.
Foto: Simon Norlin

Mats Helmfrid förklarar att en vänort skulle ha ett starkt signalvärde. Man har redan skickat utrustning till Rivne med organisationen Blågula Bilen. Kommunägda Kraftringen har också bidragit med en mobil kraftanläggning till staden. 

– Vi ska försöka få med oss Borgå, vår finländska vänort, för de har åtminstone varit intresserade av att försöka hitta något i Ukraina. Då skulle vi vara tre som kan samarbeta och då kan var och en specialisera sig på det man är bra på, säger Mats Helmfrid. 

Vad kan Lunds kommun bidra med som vänort till Rivne?

– Miljö och mänskliga rättigheter på sikt, när ett krig är slut. I början är det samarbete, det kan vara med skolor och hur man bygger upp förvaltning på kortare sikt. Sedan när det gäller hjälpsändningar får svenska kommuner bara skänka ett överskott, säger Mats Helmfrid.

– Vi får inte köpa in saker eller skicka pengar till Rivne. Därför får vi jobba med det här beslutet och få till ett engagemang i Lund för det här. Få till en vänortsförening. 

I återuppbyggnaden av staden hoppas kommunen kunna bidra med kontakter till företag och hjälpa till med planering. Mats Helmfrid understryker dock att man inte vet när kriget tar slut. 

– Man hoppas ju att det tar slut imorgon men det är inte så troligt tyvärr, säger han. 

Trots att alla kommunens partier ställde sig bakom förslaget efter att det presenterats 2022, pågår viss debatt kring tiden det tar. Philip Sandberg (L) väckte också en fråga kring det existerande samarbetet med vänorten León i Nicaragua. Han menar att den nicaraguanska regimen står bakom Putins invasion och att man på grund av bristande mänskliga rättigheter bör avsluta det samarbetet. 

Detta håller Mats Helmfrid inte med om som menar att arbetet för vänortssamarbetet är kollektivt och kräver samarbete från alla i kommunen. I förhållande till León säger Mats Helmfrid:  

– Det är ett 40 år gammalt avtal vi har. Sista gången vi hade något utbyte var 2018. 

Han fortsätter sedan: 

–Vänortsföreningen hjälper politiska flyktingar. Om vi avbryter det [vänortssamarbetet, reds. anm.] kan det drabba enskilda.

Det som väntar nu framöver för kommunen är att formellt ställa frågan till Rivne om att utöka det befintliga samarbetet. 

Lundagård har sökt Philip Sandberg.