Kårerna kritiserar Per Eriksson

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Dagarna innan jul frångick före detta rektor Per Eriksson arbetsordningen vid universitetet och fattade flera viktiga beslut själv. Lunds universitets studentkårer är kritiska till att studenternas insyn inte togs tillvara.

Sebastian Persson är vice ordförande för Lunds universitets studentkårer och Oskar Styf är ordförande för Lunds universitets studentkårer. Foto: Jonas Jacobson.
Sebastian Persson är vice ordförande för Lunds universitets studentkårer och Oskar Styf är ordförande för Lunds universitets studentkårer.
Foto: Jonas Jacobson.

Vid årsskiftet slutade Per Eriksson som rektor vid universitetet. Men några dagar innan julhelgen hann han fatta flera tunga beslut som studentkårerna inte fick reda på.
– Det här är jätteallvarligt och står i strid med förordningen om att studenterna ska ha insyn i de beslut som universitet och rektor fattar, säger Sebatian Persson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer.
– Ledningen säger ena veckan att de är måna om studenternas inflytande, och så händer det här nästa vecka. Det blir en dubbelmoral som resulterar i en förtroendekris mellan universitetet och studentkårerna, säger Oskar Styf, ordförande för Lus.

Var informerade
Avgående rektor Per Eriksson delar inte Lus uppfattning.
– Studentkårerna var informerade om att beslutet var på gång. Hur vi fördelar donationsstiftelsernas pengar är inget de normalt har insyn i, säger han.
Men ser det inte konstigt ut att rektorn fattar flera beslut under en helg innan julledigheten?
– Jag jobbade in i det sista och försökte föra diskussioner om besluten tidigare. Det är inte alltid som vi är överens och det är inget krav på att vi ska vara det heller.
Kårerna menar att detta skadar förtroendet mellan kårerna och universitetsledningen. Har du någon kommentar till det?
– Det förstår jag inte. Jag har tagit upp att besluten varit på gång. Vad gäller besluten som rör utdelning av donationsstiftelserna har det aldrig varit tal om att de ska tas upp på rektorssammanträden tidigare, säger Per Eriksson.

Tillbakavisas av kårerna
Per Eriksson fattade bland annat beslut om att utse Pär Omling, gästprofessor och tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet, till professor och att avsätta 300 000 kronor till marknadsföring av Lunds universitet till golftävlingen Nordea Masters som ägde rum 2014.
Lus håller inte med om att de fått information om de sex besluten.
– Vi delar inte Per Erikssons uppfattning om att vi informerats om de här besluten, säger Sebastian Persson.

Svårt riva upp
Arbetsordningen vid universitetet gör gällande att studenter ska vara med i beslut som universitetet fattar.
– Vi måste titta på de olika ärendena för att se om något fel gjorts. Det kan vara till exempel vissa personalärenden där studentkårerna inte informeras, men rent generellt ska studentkårerna informeras, säger Susanne Kristensson, förvaltningschef.
När ska ni titta på ärendena?
– Jag och nye rektorn Torbjörn von Schantz pratade om det imorse och vi sa att det hade varit bra med en oberoende granskning. Det är inte bestämt än, men jag hoppas att vi i nästa vecka vet hur vi ska göra. Tidsramen beror sen på vilken typ av granskning som gäller.
Går det att riva upp besluten?
– Jag har inte sett besluten än, så det är en svår fråga. Men det beror på, är det ett positivt förvaltningsbeslut för en enskild så går det inte att ändra. Men vi ska titta på det, säger Susanne Kristensson.