DEBATT: Universitetet måste byggas ut

- in Debatt

Arbetet för att bredda rekryteringen och bygga ut högskolan är viktigare än någonsin. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter, i en debattartikel.

Sverige har under lång tid strategiskt investerat i utbildning och kunskap. Genom vårt studiemedelssystem och investeringar i fri högre utbildning vid ett stort antal lärosäten runtom i Sverige har unga en stor möjlighet att prova sina vingar.

Dessa investeringar i utbildning har lönat sig väl både för både individer och samhälle. Så mycket som hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare den ökade andelen högutbildade anställda, enligt en uppmärksammad forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Vi vet också att högre utbildning lönar sig utifrån många tydligt mätbara aspekter för individen. 

Men det finns tyvärr en social snedrekrytering till högskolan beroende på studenternas bakgrund. Det är fortfarande dubbelt så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Ju längre utbildning dina föräldrar har, desto större är sannolikheten att du studerar vidare. Vi vill minska denna sociala snedrekrytering till högskolan.

Att människors talang inte tas tillvara är ett slöseri. Högre utbildning spelar inte bara en stor roll för individen, utan även för samhället. Det handlar dels om kompetensförsörjning, dels om demokrati och folkbildning. Men det handlar även om kvaliteten inom den högre utbildningen. Breddad rekrytering möjliggör en större mångfald i perspektiv och erfarenheter i utbildningen samt att lärosätena rekryterar de studenter som är bäst lämpade för utbildningen oavsett bakgrund.

Som verktyg för att motverka snedrykryteringen har regeringen nu gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppgift att kartlägga lärosätenas arbete med breddad rekrytering. I uppdraget ingår att lyfta fram goda exempel med fokus både på hur fler kan attraheras till högskolan och på hur deltagandet i den högre utbildningen kan stärkas. Detta uppdrag från regeringen ger UHR ett tydligt mandat för sitt arbete.

En ytterligare insats för att ytterligare öppna dörrarna till högskolan är fler utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Närheten och tillgången till högre utbildning påverkar vilka som väljer att studera vidare.

Under hela 1900-talet har antalet studenter vid våra universitet och högskolor ökat, precis som i de flesta jämförbara länder. Det har varit en positiv utveckling som medfört ökade möjligheter i livet för tiotusentals människor och en alltmer välutbildad arbetskraft för samhället i stort. Vi vill se fortsatta investeringar i högre utbildning i hela landet. I den senaste vårbudgeten investerar också regeringen i cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan till 2018.

Vi tror att förnyade och tydliga ambitioner när det gäller utbildning och kunskap är rätt väg framåt för vårt samhälle.

Vi har ett ansvar för att göra högre utbildning tillgängligt för alla – inte bara för dem med en privilegierad bakgrund.

Helene Hellmark Knutsson (S),
minister för högre utbildning och forskning

Talla Alkurdi,
ordförande för socialdemokratiska studentförbundet