200 nya lägenheter vid Tunavägen

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Fyra nya bostadshus med tre till åtta våningar ska ge bostad åt 400 studenter. AF Bostäder satsar på området vid LTH och Ekonomicentrum. 

Nära stadskärnan och nära campusområdet. Området vid gamla Torvlaboratoriet, precis vid korsningen Torna- och Tunavägen, beskrivs som en ultimat tomt för studentbostäder.

Av den anledningen väljer också AF Bostäder att slå på den stora trumman och planerar nu att bygga fyra bostadshus som kan komma att ge bostad åt 400 studenter. Detaljplanen för bygget är klar, men har än inte vunnit laga kraft. Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF bostäder, är nöjd med planen.

– Läget för bostäder är toppen. Det är nära campus och det är nära staden – det kan inte bli mycket bättre för studenter. Porten till campus börjar där och det är ett av de bästa geografiska lägena i Lund för studentbostäder, säger han.

Kan bli kollektivboende
Utformningen av boendet är ännu inte klar. Men det kommer varken röra sig om en fullt traditionell korridorslösning eller en originell Bokompaktutformning. Magnus Cederberg menar att det snarare kommer att bli en mix av olika boendetyper – bland annat finns konkreta planer på ett kollektivboende i en viss del av boendet.

– Vi kommer att bygga något som är möjligt inom nuvarande regelverk. Vi vet att det finns ett behov av en palett av olika lägenhetstyper, men just nu är det svårt att säga vad som är lämpligast. Men troligtvis är det en mix av olika boenden, säger han.

Klara till år 2018
Men det blir ingen snabb räddning för den som ständigt kammar noll i AF Bostäders bostadskö. AF Bostäder hoppas komma i gång med bygget under nästa år och räknar med minst en byggperiod på två år.

– Har vi en inflyttning redo till 2018 är vi nöjda, säger Magnus Cederberg.

”Led i expansion”
Boende för 400 personer till år 2018. Med rådande studentbostadssituation i Lund kan de nya lägenheterna kännas som en klen tröst.

– Vi har andra planer utöver detta och det finns även andra aktörer. Men detta är ett led i vår expansion och vi kommer att fortsätta bygga även efter detta, säger Magnus Cederberg.

Han kan inte uttala sig om framtida expansioner, men menar att det troligtvis inte lär bli något problem att få de nya lägenheterna vid Tunavägen uthyrda.

– Hur stort behovet för bostäder i Lund kommer vara i framtiden är en svår fråga. Vi känner ingen oro för vakanser för dessa 400 lägenheter – det vågar jag lugnt påstå, säger Magnus Cederblad, fastighetsutvecklingschef på AF bostäder.