LU går miste om miljoner efter ökat flyktingmottagande

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Höstens migrationskostnader gör att Sveriges regering behöver spara på det som sparas kan. Därför väljer regeringen att dra tillbaka de tidigare utlovade 303 miljonerna till landets högskolor och universitet.

En vecka innan julafton fick ledningen vid Lunds universitet en mindre trevlig julklapp.

Regeringen hade i sin budgetproposition tidigare presenterat att 303 miljoner skulle fördelas till landets universitet och högskolor. Men i regeringens avslutande regleringsbrev ströks anslaget.

Den 18 december, samma dag som beslutet fattades, mejlade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson alla berörda rektorer och meddelade att stödet dragits in.

”Känns pissigt”
Pengarna skulle gå till kvalitetshöjande insatser i den högre utbildningen under 2016. Hur stor del av pengarna som Lunds universitet skulle ha tilldelats var inte annonserat, men Tim Ekberg räknade med ett anslag i 30-miljonersklassen.

– Det känns förstås lite pissigt. Det är olyckligt att regeringen behandlar sina myndigheter på det här sättet, säger universitetets planeringschef Tim Ekberg.

Skadar inte utbildningen
På grund av utdelningens oklara omfattning, räknades därför inte miljonerna in när universitetet fördelade sina egna resurser för 2016. Det gör att de uteblivna pengarna inte kommer att innebära ett slag mot någon av universitetets utbildningar.

– Vi beslutade om vår egen resursfördelning på ett styrelsemöte i oktober. Vi visste att de här pengarna skulle komma vid sidan om och de var därför inte lagda till några ändamål ute på fakulteterna, säger Tim Ekberg och lägger till:

– De skadar inte utbildningar som redan bedrivs, men däremot har vi haft tankar och planer om hur de skulle kunna användas kvalitetsbedrivande.

Däremot kommer de indragna pengarna slå mot universitets planerade humanitära arbete. Huvudspåret för universitetet var tidigare att använda de i ett kvalitetsarbete att integrera utbildade asylsökande genom en kortare universitetsutbildning och utbildningsvalidering.

– Pengarna skulle kunna hjälpa till med integreringen av nyanlända och kompletterande utbildning. Det är ett kostnadsdrivande arbete, vi har inte gjort i någon större omfattning tidigare och det skulle bli en bra peng i det arbetet. Vi kan därmed inte bedriva det arbetet på det viset som vi önskat och planerat för, säger Tim Ekberg.

Pengarna behövs för flyktingmottagande
Minister Helene Hellmark Knutsson skriver i sitt mejl till rektorerna att beslutet att dra in miljonerna fattats på grund av de allt ökande utgifterna i samband med landets flyktingmottagande.

”Denna utgiftsbegränsning är en nödvändig del för att möta de kraftiga utgiftsökningar som sker under 2016 med anledning av det stora antalet personer på flykt från krig och terror som söker asyl i Sverige,” skriver hon bland annat.

Pengar som eventuellt skulle gått till integration av nyanlända genom universitetet, omplaceras alltså nu till regeringens egna arbete. Tim Ekberg ställer sig kritisk till det ständiga omplacerande av pengar.

– Det är väldigt kontraproduktivt. Det är olyckligt att pengarna snurrar runt och att de som kan ta de bästa valen när det gäller det att driva upp kvaliteten vid mottagandet inte kan göra det, säger han och fortsätter:

– Nu ska pengarna täcka upp andra saker i finansdepartementets svarta hål i statsfinanserna, mer akuta kostnader. Vi kommer troligtvis inte se dem igen och det känns förstås tråkigt.

Förståelse finns
Däremot lägger Tim Ekberg till att beslutet inte var helt oväntat och att han förstår den jobbiga situation som regeringen just nu tvingas hantera.

– Jag är inte helt förvånad över det här. Jag hade fått signaler om det här och att man inte kunde vara helt säker på de här pengarna. Samtidigt får man ha viss förståelse för att regeringen har blivit tagna på sängen av den rådande situationen och att det lett till stressade statsfinanser, säger han.