Unik kurs skrotas – studenter protesterar

- in Nyheter

Alla fortsättningskurser i underrättelseanalys vid Lunds universitet läggs ned – trots att ämnet är unikt i Sverige och eftertraktat på arbetsmarknaden. Nu protesterar studenterna mot beslutet.

[ads1]

Säkerhetsläget i Europa blir allt mer oförutsägbart. Rysslands annektering av Krim, konflikten i Ukraina och ett allt större terrorhot har satt säkerhetspolitik högt på agendan.

Ändå väljer Lunds universitet nu att sluta erbjuda fortsättningskurser i underrättelseanalys, en eftertraktad säkerhetspolitisk utbildning som inte erbjuds någon annanstans.

– Det verkar så urbota korkat att de ska lägga ned kursen just nu. Man pratar samtidigt om hur mycket den här kompetensen behövs ute på myndigheterna för att möta ”de nya hoten i den nya världen”, säger en studerande till Lundagård.

40 underskrifter i protestmail
Studenten är inte ensam om sin reaktion. Över 40 studerande och alumner har skrivit under ett mejl till rektor och prefekten på Statsvetenskapliga institutionen, i protest mot beslutet.

Många vill vara anonyma, eftersom de arbetar eller söker arbete hos organisationer som Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och Säkerhetspolisen (SÄPO).

Statsvetenskapliga institutionen har motiverat sitt beslut att lägga ned kurserna med brist på resurser.

– Varför prioritera bort just detta? Det är ingen dyr kurs: två lärare, två timmar i veckan. Tänk vilken vinst man får, i en tid när det behövs som mest, fortsätter studenten.

Många av de studerande är yrkesverksamma som tagit tjänstledigt för att fortbilda sig och ta en andra kandidatexamen med just underrättelseanalys som huvudämne. De känner sig nedslagna av beskedet om att fortsättningskurserna i ämnet läggs ned.

– Vi är jättebesvikna. De flesta av oss har redan en examen, vi satsade på detta för våra jobb. Beslutet är förbluffande, säger en av dem till Lundagård.

Institutionen: vi kan inget göra
Tomas Bergström är prefekt på Statsvetenskapliga institutionen. Han bekräftar att brist på resurser gjort att fortsättnings- och kandidatkursen i underrättelseanalys inte längre kan erbjudas.

Institutionen får bara ersättning för motsvarande 25 helårsstudenter av Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket är för lite för att ett kandidatprogram ska kunna drivas.

– Och vi kan inte som institution ta pengar från andra studenter för att lägga på det här programmet, säger Bergström.

Ska fortsättningskurserna i underrättelseanalys överleva måste därför pengar omfördelas av fakulteten, eller nya pengar tillkomma från universitetet centralt. Det skulle Tomas Bergström välkomna.

”Det här är jätteintressanta saker”
– Vi säger inte att det här är ointressant – det här är jätteintressanta saker. Det blir mer och mer angeläget för varje dag, där är vi helt ense med de studerande. Men det här är en anpassning till den ekonomiska realiteten. Det är den enda anledningen till att det har blivit så här, säger han.

För den som vill fördjupa sig i underrättelseanalys hänvisar Bergström i fortsättningen till Statsvetenskapliga institutionens övriga ämnen, statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap. Underrättelseanalys ska framöver i högre grad tas upp i dessa kurser, i takt med att ämnet blir mer och mer relevant.

– Man får välja exempelvis freds- och konfliktvetenskap och skriva en uppsats med inriktning på underrättelse, konstaterar han avslutningsvis.