Debatt: Trygga villkor ger bättre forskning

- in Debatt

Nyligen har Utbildningsdepartementet släppt en utredning angående unga forskares karriärmöjligheter inom akademin.

Vi från Lunds doktorandkår (LDK) tycker att utredningen tar upp många bra aspekter och åtgärdsförslag för att trygga unga forskares fortsatta karriär, såsom doktorandernas olika typer av studiefinansieringar, meriteringsanställningar samt ökad mobilitet nationellt och internationellt. Men det finns en del punkter som inte håller måttet och som måste bli bättre.

Doktorandfinansieringen delas huvudsakligen in i anställning, utbildningsbidrag och stipendium, där lön, arbetsvillkor och förmåner kan variera stort mellan olika lärosäten. Utredningen menar att dessa skillnader bör tas bort och att utbildningsbidrag och stipendium bör avskaffas inom loppet av tio år.

Att skillnaden försvinner tycker vi är bra då lika arbete förtjänar lika lön och förutsättningar. Men utredningen har även infört vissa undantag, vilket gäller stipendiumdoktorander inom ramen av bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram och för EU-finansierade program eller motsvarande. Att införa undantag kommer inte att lösa skillnaderna i arbetsvillkor, utan snarare införa kryphål i systemet som riskerar att de sämre arbetsförhållandena bibehålls.

För att få höjd mobilitet är ett förslag att öka antalet meriteringsanställningar i form av biträdande lektorer, något som redan finns på Lunds universitet. Men det är oklart om det framför allt är unga framför erfarna forskare som kommer att gynnas och om fler visstidsanställningar skulle leda till ökad trygghet.

Det saknas även ett större fokus på familjeliv som en av de faktorer som gör att fler unga forskare väljer andra karriärvägar eller stanna vid samma lärosäte, samt hur internationella unga och erfarna forskarna ska stödjas när det gäller språk. Att ha både svenska och engelska som språk i fler universitetsorgan skulle ge fler unga bättre förutsättningar till att avancera.

Vi på LDK tycker att alla unga forskare ska ha samma rättigheter och förutsättningar till att kunna utföra sina arbeten och att det ska finnas möjlighet till individuell planering för framtiden. Det går inte att prata om ökad mobilitet utan åtgärdsförankring och det ska inte finnas några undantag för unga forskares lika arbetsvillkor.

Lunds doktorandkår (Ldk)

David Örbring, ställföreträdande ordförande
Kristine Lund, vice ordförande
Ylva Persson, vice ordförande