TV: Banbrytande ljusforskning vid MAX IV

- in Aktuell, Nyheter
@Tindra Englund

– Jag tycker att MAX IV är den ljusaste idén som Sverige har haft på väldigt länge. Med detta laboratorium vill vi utforska alla jordens byggstenar på alla olika nivåer, säger MAX IV:s direktör Christoph Quitmann.

Lång byggprocess
MAX IV invigdes den 21 juni och laboratoriet förväntas vara fullt utbyggt med sina cirka 30 strålrör år 2026. I oktober är det dags för de första externa forskarna att påbörja sina experiment, men byggandet av MAX IV påbörjades redan 2010. Den totala kostnaden för bygget beräknas sluta på cirka sex miljarder kronor och det är universitetet som står värd för anläggningen.

En politisk kompromiss
Anläggningen har också blivit ett viktigt prestigeprojekt för Lunds kommun och laboratoriets placering ute i brunnshög är något av en kompromiss mellan forskare och politiker.
Politikerna ville bygga nära motorvägen för att alla som passerar Lund ska se anläggningen. Detta trots att motorvägens vibrationer riskerar att störa experimenten genom att påverka ljusstrålen. För att motverka dessa vibrationer har man därför omgett byggnaden med små kullar och enligt de senaste mätningarna verkar dessa kullar kunna minska vibrationerna tillräckligt.

Ljuset gör det osynliga synligt
MAX IV ska användas för att likt ett mikroskop göra det osynliga synligt. Detta görs genom att lysa på ett material med en ljusstråle som är extremt stark och så pass fokuserad att forskarna kan studera så få som ett hundratal atomer åt gången. Vilket i sin tur gör det möjligt att mäta hur ljuset studsar mot atomerna och på så vis förstå vilken placering de har i förhållande till varandra.
– Det vi vill förstå är hur olika atomer formar molekyler och hur de glider isär, säger Christoph Quitmann.

Enkelt förklarat så kan man säga att man accelererar partiklarna (i detta fall elektronerna), och eftersom det är en laddad partikel som accelereras så förlorar den energi varje gång den svänger och skickar ut den energin i form av ljus. Det är det ljuset som forskarna använder för att titta på atomer och molekyler, ungefär som i ett stort mikroskop.

Ett brett användningsområde
Christoph Quitmann beskriver MAX IV-laboratoriet som forskningens svar på den schweiziska armékniven.  Vid laboratoriet kommer forskare att kunna undersöka världen inom en mängd olika områden och vetenskaper. Deras forskning kommer i sin tur förhoppningsvis kunna användas till att bland annat utveckla nya läkemedel, effektivare solfångare, bättre batterier, högeffektiva katalysatorer och miljövänligare förpackningar.

Storhetstiden blir kort
Men storhetstiden för MAX IV beräknas bli kort. För en tid framöver kommer det att vara en av världens främsta anläggningar för synkrotronljusforskning, men redan nu är det allmänt känt att anläggningen kommer att bli omsprungen av andra.
– Det är ett tiotal olika projekt på gång ute i världen och alla har de som mål att slå oss. De flesta av dessa kommer att stå färdiga mellan 2018-2021 men vi har redan idag idéer om hur vi ska kunna behålla ledningen med MAX IV i denna kapplöpning, säger Christoph Quitmann.

Grundforskning och företagsforskning
Eftersom laboratoriet byggts och sponsrats främst med svenska skattepengar kostar det för företag som vill göra experiment här och hålla sina resultat hemliga. Men för de forskare som utför forskning i vilken de är villiga att dela med sig av sina resultat till allmänheten och andra forskare är experimenten gratis.
Tanken är att laboratorietiden kommer att delas upp i lika stora delar mellan företagsforskning och annan forskning. Förhoppningen är att man på detta vis kommer att kunna utföra flera hundra experiment per år.

Viktigt att inkludera studenter
Anläggningen beräknas ha en livslängd på cirka 25 år. Under dessa år kommer otaliga studenter från hela världen att få en chans att vara med och göra experiment vid anläggningen.
– Det är väldigt viktigt för oss att studenter i stor utsträckning inkluderas i de experiment som görs och vi hoppas att fler delar av Lunds universitet kommer flytta ut hit till oss. Vi behöver ständigt nya hjärnor. Det här stället är helt beroende av det för att fungera, säger Pedro Fernandes Tavares, maskinchef på MAX IV.

Ex-studenter redan på plats
En av de nya hjärnor som nu arbetar på anläggningen är den före detta studenten i fysik Robin Svärd. Efter fem år som student vid Lunds universitet är han nu projektanställd som forskningsingenjör vid MAX IV.
– En vanlig dag på jobbet så åker jag en jävla massa sparkcykel. Min uppgift är främst att övervaka driften men sedan blir det även en hel del programmering, säger Robin Svärd.

Men trots att han inte själv är med och gör några direkta experiment i nuläget tycker han att laboratoriet är en spännande arbetsplats.
– MAX IV är ett redskap som öppnar upp för många sorters forskning inom flera olika fakulteter. Laboratoriet kommer att betyda oerhört mycket för alla de naturvetenskapliga fakulteterna såväl som för industrivärlden, säger Robin Svärd.

Han är extra entusiastisk inför den grundforskning som kommer att bedrivas på MAX IV.
– Grundforskningen är verkligen forskning på riktigt och den drivs alltid av en nyfikenhet. Man har en teori som man vill pröva och förhoppningsvis så upptäcker man då något nytt, säger Robin Svärd.