Försämrat samarbete mellan polis och nationer

- in Nationer, Nyheter
@Tindra Englund

Indirekta besked i sista stund och tillbakadragna tillstånd. Kommunikationen mellan myndigheter och nationer har tydligt förvärrats sedan i våras, uppger Kuratorskollegiet.

– Hallands nation är inte den första nationen som nu i höst haft problem med myndigheterna och då främst polisen, säger Ludvig Bodelsson, ordförande för Kuratorskollegiet (KK).

Besked i sista stund
Enligt honom har samarbetet med polisen känts svårare och kommunikationen otydligare sedan polisen i Lund flyttade mycket av sin verksamhet till Malmö.
– I förra veckan fick vi till exempel plötsligt genom en qurator ett besked om att polisen bestämt sig för att dra in det 04.00 släpp som gällt exklusivt för AF-borgen och Kårhuset, säger Ludvig Bodelsson.

Tidigare har det funnits en överenskommelse mellan polisen, tillståndsenheten och nationerna som gjort att nationerna traditionellt inte haft några problem med att få tillstånd till att hålla igång festerna i AF-borgen till klockan fyra på morgonen. Men av någon anledning hade polisen plötsligt ändrat sig i denna fråga.
– Detta hade skett helt utan en dialog med oss. Vi fick i stället höra det genom att en qurator som sökt tillståndet och blivit nekad ringde upp polisen och frågade varför. Beskedet var då att detta berodde på att polisen lokalt bestämt sig för att dra in det särskilda tillståndet, säger Ludvig Bodelsson.

Drog tillbaka beslutet
KK kontaktade då tillståndsenheten som inte heller de var informerade om det nya beslutet. Via dem lyckades KK så få igång en dialog med polisen.
– Polisen bestämde sig då för att dra tillbaka sitt förhastade beslut och beskedet nu är att de ska ompröva det igen efter att de först gjort”djupare analyser av ordningsläget”, säger Ludvig Bodelsson.

Nationerna är frustrerade
Men KK och nationerna är frustrerade över att ett sådant beslut kunnat fattas helt utan dialog eller kommunikation varken med dem eller andra inblandade myndigheter.
– Det väcker givetvis en oro och frustration eftersom vi försöker följa de riktlinjer och krav som ställs, men det är svårt när riktlinjerna är så otydliga, säger Ludvig Bodelsson.

Enligt honom är det problematiskt att få ett sådant besked så sent eftersom hela körschemat riskerar att fallera.
– Antingen måste man då plötsligt börja balen tidigare, vilket få varken hinner eller vill. Alternativt så får man försöka trycka ihop tidsschemat vilket inte heller det är någon bra lösning, säger Ludvig Bodelsson.

Problematiskt för Hallands
Han menar även att det som skedde Hallands nation i förra veckan är både oroande och problematiskt.
– Att tvingas ställa in en klubb kan skada nationen även på lång sikt. Eftersom alla nationer strävar efter en budget som ska gå plus minus noll innebär det att en förlorad intäkt kan skada hela nationens verksamhet.

Enligt Ludvig Bodelsson riskerar alltså flera nationer att ta stor skada om kommunikationen med polisen fortsätter att vara lika dålig som den är i dagsläget. Men för att försöka undvika detta kommer KK nu att sammankalla de berörda myndigheterna för att samtala om hur man kan förbättra kommunikationen. Samtidigt har han svårt att dölja sin besvikelse över den rådande situationen.
– Särskilt konstigt känns det i och med att de i våras försäkrade oss om att behovet av det nya tillståndet inte skulle innebära några större förändringar eller svårigheter, säger Ludvig Bodelsson.

Polisen beklagar situationen
Polisen beklagar de förlängda handläggningstider som uppstått och även de menar att det beror på omorganisationen.
– Det är en förändring inom vår organisation som tyvärr har drabbat en hel del av tillståndshanteringen och det beklagar vi, säger Joakim Nyberg.

Enligt honom fungerade dialogen väl i våras trots att man då genomförde omfattande förändringar kring nationernas tillstånd.
– Men sedan terminsuppstarten i höst stämmer det att vi haft vissa missförstånd och missar i kommunikationen, säger Joakim Nyberg.

Polisen jobbar nu på att samarbetet ska bli bättre i framtiden.
– Jag hoppas självklart att vi kan hitta tillbaka till den goda dialog vi tidigare haft, säger Joakim Nyberg.

Även hos Räddningstjänsten har handläggningstiderna dock av olika skäl  blivit längre. Vilket även fortsättningsvis kan ställa till det för nationerna.