Regeringens budget glädjer rektorn

- in Nyheter
@Tindra Englund

– Med tanke på budgetläget och de utmaningar samhället står inför är jag imponerad över hur mycket de satsar på högskolan, säger  rektor Torbjörn von Schantz.

Enligt regeringens budgetproposition kommer universitet dels att få ett tillskott till lärarutbildningen på 14 miljoner kronor samt ett tillskott till forskarskolan på 6-7 miljoner kronor.

– Vi har varit oroliga över att lärarutbildningen inte ska gå ihop ekonomiskt, men ändå hoppats på att det skulle lösa sig, säger Torbjörn von Schantz.

Dessutom ska universitetet enligt budgetpropositionen  få ett utökat anslag med 390 miljoner kronor under 2017 och även basanslaget till forskning kommer att ökas med 1,3 miljarder kronor under åren 2018–2020.

– Med tanke på budgetläget och de utmaningar samhället står inför är jag imponerad över hur mycket de satsar på högskolan, säger  rektor Torbjörn von Schantz.

Däremot kommer det trots universitetets påtryckningar inte att bli någon större ökning av anslagen till grundutbildningarna.

– Jag undrar hur det kommer sig att man år efter år satsar på forskning i stället för utbildning? säger Torbjörn von Schantz.

Lunds universitet lider även fortsatt av en stadig överproduktion. Det vill säga att man utbildar fler studenter än vad det statliga anslaget räcker till.