Fika för forskningen framåt

- in Nyheter
@Lundagård

Tätare tvärvetenskapliga möten och mindre administration skulle gynna forskningen i Lund. Det anser professor Stacey Sörensen.

– Dagliga gemensamma fikapauser skulle kanske öka chanserna till Nobelpris, säger hon.

Stacey Sörensen är professor i synkrotronljusfysik vid Lunds universitet. Hennes forskning har fått internationell uppmärksamhet. Det ser hon i det närmaste som en förutsättning för att kunna få forska i dag.

Tillsammans med sitt forskarlag arbetar Stacey Sörensen med att styra system med hjälp av ljus. De åstadkommer en reaktion i molekyler, och använder sedan kvantmekanik för att beskriva hur ljuset och molekylerna växelverkar. De studerar också hur laddningen i en molekyl kan förflytta sig och skapa ström.

– Det är grunden i solceller, och skulle i framtiden kunna lösa våra energiproblem, säger hon.

Stacey Sörensen arbetar mitt i ett av universitetets viktigaste forskningscentrum, synkrotronljusanläggningen Maxlab. Laboratoriet kommer att utökas med Maxlab IV inom några få år. Det i sin tur kommer att ha en stark koppling till jättesatsningen ESS, som kommer att bli ett världsledande europeiskt centrum för materialforskning.

Lång process

ESS kommer att ha en stor påverkan på Lund som forskarstad, tror Stacey.

– Jag hoppas att det blir en tvärvetenskaplig plattform och en mötesplats för forskare från olika bakgrunder.

Stacey beskriver framgångsrik forskning som en lång process, där olika forskare är inblandade i olika stadier. Svaret på en fråga leder alltid till fler frågor.

– Det som driver de bästa är nog inte hoppet om ett Nobelpris, men att bli erkänd för sin forskning är naturligtvis positivt, både för den enskilda forskaren och för universitetet.

Låt forskarna forska

Stacey anser att forskningsmiljön i Lund måste bli bättre.

– Resurser är ofta öronmärkta. Det borde vara mer upp till forskarna vad det ska forskas på, säger hon.

Mindre administration skulle också gynna forskningen. Att hantera det administrativa är viktigt, men man måste samtidigt utveckla strategier och visioner.

Forskning i andra städer får ofta bättre stöd med detta.

– Forskarna måste få forska Och de måste få mer tid till sina doktorander, så att yngre forskare kan lyftas fram.

Viktigt att fika

Stacey Sörensen anser att forskningen i Lund ibland är för splittrad, och menar att mötesplatser är viktiga. Hon berättar om sin tid som forskare i Schweiz, där alla på laboratoriet fikade tillsammans varje dag, och delade sina idéer med varandra.

– Många hävdade att det var därför de fått flera Nobelpris, säger hon.

Läs mer

”Lägg inte krokben för oss”

Lägg inte krokben för oss

Hallå där vicrektor Sven Strömqvist

Text: Ellinor Hagstadius
Foto: James Jones Huang